Dự Kiến Thay Đổi Giờ Lễ 11g30 Chúa Nhật


Giờ Lễ 11:30 Chúa Nhật, Chương Trình Giáo Lý Thiếu Nhi, Thiếu Niên và Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể được dự kiến thay đổi như sau:


11:30 Giáo lý thiếu niên | 12:30 TNTT | 1:30 Lễ Chúa Nhật


Xin điền mẫu dưới đây và nhấn nút Submit để góp ý kiến.  Cám ơn.

Thiết Kế Lại Lối Vào Phía Đông Nhà Thờ


Lối vào phía đông nhà thờ phần màu tím được nới rộng với bậc thềm, cũng như nâng cấp lối đi cho người khuyết tật phần màu xanh.


Expanding the east entrance with steps in a purple color and upgrading handicap rail in a blue color.