Giáo Lý Thiếu Nhi


Chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sao Biển được tổ chức nhằm giúp con em trong giáo xứ tăng trưởng mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa và với tha nhân.  Chúng tôi kêu gọi quí vị phụ huynh khuyến khích, thúc đẩy con em mình đi học giáo lý và tham gia đoàn TNTT.  Sinh hoạt cho trẻ em vào mỗi ngày Chúa Nhật gồm 3 phần:  lớp Giáo Lý, sinh hoạt TNTT và Thánh Lễ.
        Chương Trình Sinh Hoạt    

                ·         Lớp Giáo Lý           11:30 am

                ·         Sinh hoạt TNTT     12:30 pm                      

                ·         Thánh Lễ             01:30 pm 

Giáo Lý Thiếu Nhi Niên Khóa 2017 - 2018                    

Trình Độ:

Mẫu Giáo đến Lớp 8

Ngày Học:

Mỗi Chúa Nhật

Giờ Học:

11:30 - 12:30 trưa

VP Giáo Lý:

312-219-6332

 Những Ngày Cần Nhớ / Important Dates to Remember

Sept. 10, 2017             Ngày Khai Giảng / First Day of Class

Sept. 17, 2017             Chúa Nhật Giáo Lý / Catechetical Sunday

Oct. 08, 2017              Họp phụ huynh học sinh lớp 1 và lớp 2 / Grade 1-2 Parent Meeting

Oct. 15, 2017              Họp phụ huynh học sinh lớp 7 và lớp 8 / Grade 7-8 Parent Meeting

Nov. 26, 2017             Thanksgiving - Nghỉ học / No Class

Dec. 17, 2017              Liên hoan Giáng Sinh / Christmas School Assembly

Dec. 24, 2017              Christmas Break - Nghỉ học No Class

Dec. 31, 2017              New Year Break - Nghỉ học / No Class

Feb. 18, 2018              Mùng 3 Tết Mậu Tuất - Nghỉ học / No Class

Mar. 25, 2018             Chặng Đằng Thánh Giá Sống / Living Stations of the Cross

Apr. 01, 2018              Lễ Phục Sinh / Easter Sunday - Nghỉ học / No Class

May 13, 2018              Ngày Bế Giảng / Last Day of Class

May 20, 2018              Rước Lễ Lần Đầu / First Communion

May 27, 2018              Lễ Thêm Sức / Confirmation