CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG 2016 - 2017

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO MÂN CÔI-CHICAGO


Tuần

Ngày / Tháng

Đề Tài

Phụ Trách Hướng Dẫn

Tuần 1

11/9/2016

Chào mừng, giới thiệu,lý do đến học GLCG

 Ban GL/TT

Tuần 2

18/9/2016

Thiên Chúa Mạc khải,/ Tôi Tin, Tội nguyên tổ.

Tuần 3

25/9/2016

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi,/ Mười điều răn

Tuần 4

02/10/2016 

Thiên Chúa Cha, Ngôi Thứ Nhất,/ Mầu mhiệm tạo dựng

Tuần 5

16/10/2016

Ngôi Thứ Hai, Mầu nhiệm Nhập Thể,/ Sứ vụ của Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Tuần 6

23/10/2016

Mầu nhiệm Cứu Chuộc. /Bí Tích Rửa tội,vai trò  và trách nhiệm cúa người đỡ đầu

Tuần 7

30/10/2016

Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu/Bí tích Thánh Thể

Tuần 8

06/11/2016

Ba nhân đức đối Thần / Bí tích Hòa Giải.(Đổi giờ, vặn lui đồng hồ lại 1 giờ, 02.giờ thành 01.sáng)

Tuần 9

13/11/2016

Mầu nhiệm Ơn Công chính,tội lỗi con người và Lời Chúa kêu gọi hoán cải/Hướng dẫn cách xét mình.

Tuần 10

20/11/2016

Chúa Giê-su chữa bệnh, thâu nhận các môn đệ, Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện(Kinh lạy Cha)

Tuần 11

27/11/2016

Bài giảng trên núi (8 mối phúc thật), Bí tích truyền chức thánh.

Tuần 12

04/12/2016

Chúa Giê-su lên Giêsusalem và cuộc thương khó/Bí Tích Hôn Phối, những ngăn trở, vấn dề ly dị và tái hôn.

Tuần 13

11/12/2016

Mầu nhiệm Phục Sinh/Luân lý công giáo.

Tuần 14

18/12/2016

Mầu nhiệm Ngôi Ba Chúa Thánh Thần / người Ki-tô hữu sống đạo. Bí tích Thêm sức.

 

Tuần  15

25/12/2016

Nghĩ. Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch / Lễ Mẹ Thiên Chúa

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tuần  16

01/01/2017

Nghĩ. Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch / Lễ Mẹ Thiên Chúa

Tuần 17

 08/01/2017

Mười giới răn: Giới răn thư I, II & III. Tại sao phải giữ ngày Chúa Nhật?

Tuần 18

15/01/2017

Giới răn thứ V và VIII.

 

Tuần 19

22/01/2017

Giới răn thứ VI   IX.

                               

Tuần 20

29/01/2017

Nghĩ Tết Âm Lịch. Năm Đinh Dậu

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tuần  21

05/02/2017

Giới răn thứ VII & X.

Tuần 22

12/02/2017

Mầu nhiệm Giáo Hội.

Tuần 23

19/02/2017

Phụng vụ trong Giáo Hội./ Giới răn thứ IV

Tuần 24

26/02/2017

Đức Maria với Giáo Hội.

Tuần 25

05/03/2017

Nghi thức Tuyển trạch Dự Tòng.

Tuần 26

19/03/2017

Ý nghĩa Mùa Chay, luật giữ Chay và kiêng thịt.

 

Tuần 27

26/03/2017

Ý nghĩa của Thánh lễ và việc cử hành Thánh Thể.


Tuần 28

03/04/2017

Các Thánh thông công và ngày cánh chung.


Tuần 29

09/04/2017

Lễ Lá, Kỷ niệm Chúa Giêsu vào Thành Giêsusalem/Tuần Thánh, Tĩnh tâm dự tòng và cha mẹ đỡ đầu, hướng dẫn nghi thức.Giờ Học:     Tuần 1 – 16:  từ 1:30 PM tới 3:30 PM

                      Tuần 17 – cuối khóa:  từ 12:30 PM tới 2:30 PM


Muốn biết thêm về Chương Trình Giáo Lý Tân Tòng, xin liên lạc
Ông Nguyễn Triều 773-997-3799 hay 
Ông Đỗ Văn Thư 773-539-1507