Trang Nhà‎ > ‎Changes Log‎ > ‎

Untitled Post

posted Feb 2, 2016, 4:57 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Mar 26, 2016, 7:48 AM ]


Năm Thánh Lòng Thương Xót

8.12.2015 - 20.11.2016

Chôn xác kẻ chết... là một hành động nhân từ và kính trọng đối với người quá cố.  Ông Giuse và ông Ni-cô-đê-mô "lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái."  (Gioan 19:40)Thương Người Có Mười Bốn Mối


Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: cho kẻ khát uống.

Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: mở dậy kẻ mê muội.

Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Comments