Trang Nhà‎ > ‎Changes Log‎ > ‎

Untitled Post

posted May 21, 2015, 8:38 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 3, 2015, 12:56 PM ]

Lớp Rước Lễ Lần Đầu 2015


Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao.  Tv 34:9

Hân hoan chúc mừng các em Rước Lễ Lần Đầu Niên Khóa 2014 – 2015.  Chúng ta cùng dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa với Các Em và Gia Đình nhân dịp các em lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa 


Aaron Tyler Lê

Aaron Vũ

Almelina Nguyễn

Amanda Quỳnh Nguyễn

Andy Kiều

Annie Đỗ

Benjamin Trương

Christi Hồ

Cecilia Võ

Emily Trịnh

Harley Đình Vũ

Henry Trần

James Tyler Lê

Jason Vũ Trương

Jonathan Hoàng Trịnh

Joshua Wicker

Kenny Ông

Kristy Khúc

Lang Nhất Trần

Linda Nguyễn

Maria Hoàng Anh Vũ

Martin Longbien Chuan Phạm

Michael Tâm Thành Lê

Minh Thư Nguyễn

Nathan Đặng

Nhan Trần

Nick Nguyễn

Paris Trần

Philip Hậu Trần

Richard Huỳnh

Sandy Ngô

Steven Cao

Tân Duy Nguyễn

Teresa Quỳnh Anh Trần

Thomas Tri Thư Trần Hoàng

Tín Lê

Trân Nguyễn

Trish Lê-Trương

Victoria Mac

Vinh Trần


Comments