Trang Nhà‎ > ‎Changes Log‎ > ‎

Untitled Post

posted Apr 27, 2015, 12:15 PM by John Phap Nguyen
HÀNH HƯƠNG NGÀY THÁNH MẪU 2015

Từ ngày 6 đến ngày 9 Tháng 8, 2015
Hạn chót ghi danh 30/06/15
Xin liên lạc Thầy Sáu Đức hoặc VP Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.
Comments