Trang Nhà‎ > ‎Changes Log‎ > ‎

CODE BEFORE MODIED (Thông Báo)

posted Apr 4, 2015, 12:48 PM by John Phap Nguyen   [ updated Jul 15, 2015, 5:31 AM by Mân Côi Chicago ]
THÔNG BÁO

MỪNG QUAN THẦY GIÁO XỨ THÁNH HENRY
Kính mời quý Ô.B. và A.C.E. hiệp dâng Thánh Lễ mừng Quan Thầy G.X. lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy 18 Tháng 7, 2015

TASTE OF ST. HENRY Ngày 18-19 Tháng 7
 
https://sites.google.com/a/mancoichicago.org/mancoichicago/home/Poster%20SummerFest_2015_1024.jpg?attredirects=0

Hội Chợ và Ca Nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ hải ngoại và địa phương.  

Kính mời.Comments