Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh

posted Apr 17, 2016, 6:51 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Apr 17, 2016, 6:53 AM ]

Qua Tin Mừng hôm nay, Ga. 10: 27-30, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết Ngài là Vị Mục Tử Nhân Lành. Và chính Ngài sẽ dẫn đưa đàn chiên của Ngài tới sự sống đời đời. 

Trong giáo huấn của Ngài, Chúa Giêsu đã hứa ban rất nhiều ơn lành cho những ai nghe theo tiếng gọi của Chúa. Ngài hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nếu chúng ta chấp nhận và đi theo Ngài, chúng ta sẽ có cuộc sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúa Giêsu cũng hứa với chúng ta một cuộc sống với niềm hạnh phúc bất tận. Cái chết không còn là đoạn kết nhưng là một bắt đầu; chúng ta sẽ biết đến vinh quang của cuộc sống bất tận. Chúa Giêsu còn hứa một cuộc sống đầy an bình. Vị Mục Tử Nhân Lành đã nói không có gì tách được đàn chiên ra khỏi bàn tay của Ngài, thậm chí cả đau khổ và cái chết, vì Ngài chính là sự sống. Cuộc sống của chúng ta được bảo an trong bàn tay của Ngôi Hai Thiên Chúa. Và để cuộc sống được an bình mỗi một người phải sống trong mối quan hệ với Thiên Chúa hằng sống, và với mọi người. 

Chiên Ta nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọnng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi bàn tay Cha Ta. (Ga 10: 27-29) 

Chúng ta đều biết rằng theo Chúa không có nghĩa rằng chúng ta được miễn trừ những khó khăn của cuộc đời. Trong cuộc hành trình trên trái đất này chúng ta sẽ phải đối mặt với đau khổ, bệnh tật và cái chết. Lịch sử của Giáo Hội Công Giáo cho chúng ta thấy các Kitô hữu qua bao thế hệ đã phải đối diện với bị xử sự bất công, bị tù đày, bị đánh đập, bị từ chối, và ngay cả chấp nhận cái chết để trung thành với lời mời gọi nói của Vị Mục Tử Nhân Lành. 

Là những người nghe theo tiếng gọi của Chúa Chiên Lành, chúng ta không nên để cho tiếng nói của thù địch và thế tục át đi thông điệp của sự cứu rỗi. Ngoài tiếng nói của Thiên Chúa Nhân Lành, chúng ta tin chắc rằng, không có tiếng nào khác con người nhận được ơn cứu độ.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments