Chúa Nhật 27 Thường Niên

posted Oct 3, 2015, 10:31 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Oct 3, 2015, 10:34 AM ]

Mình với ta tuy hai mà một.

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần XIV khai mạc hôm nay, Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2015, tại giáo đô Roma với chủ đề “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay”.  Nhiệm mầu thay sự quan phòng của Thiên Chúa, ý lực của bài đọc I và bài Phúc Âm của Chúa Nhật 27 Thường Niên B là trọng tâm của công nghị:  tương trợ lẫn nhau là nền tảng của hôn nhân và gia đình.

Bài đọc I trích từ Sách Sáng Thế cho chúng ta biết rằng sau khi dựng lên Adong, Thiên Chúa nhận thấy ông ta cần một "người trợ giúp giống như nó".  (St 2:18)  Cụm từ "người trợ giúp giống như nó" nói nên hai ý tưởng sâu sắc:  Người nữ bổ túc cho người nam vì bản chất con người là động vật xã hội; người nữ làm cho người nam được đầy đủ.  Nhưng người nữ không chỉ đơn thuần phụ thuộc, trợ giúp người nam, nhưng người nữ tương xứng, tương đương với người nam về bản thể.  Người nam và người nữ được Thiên Chúa tạo dựng để tương trợ nhau trong bình đẳng.  Chính vì vậy, Thánh Kinh diễn tả sự tương hợp đó rất tài tình khi Adong đón nhận quà tặng từ Thiên Chúa - "Đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi." (St 2:23)

Trong phần cuối của bài Phúc Âm, Chúa Giê-su dạy các môn đệ các ông phải trở nên như trẻ nhỏ để được vào nước Thiên Chúa.  Cởi mở và đón nhận là đặc điểm của trẻ nhỏ.  Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta ôm ấp sự cởi mở, sự đón nhận trong mối tương quan của ta với Thiên Chúa và với người chung quanh.   Cởi mở đón nhận lẫn nhau là nền tảng của các hôn nhân lành mạnh và bền vững, và của các gia đình hạnh phúc. 

Phản ảnh lời Chúa Giê-su dạy, tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris), đoạn 11, của THĐGM XIV viết: "Ngày nay gia đình vẫn còn và sẽ mãi là cột trụ nền tảng và không thể chối bỏ của đời sống xã hội. Thật vậy, trong gia đình nhiều người dị biệt sống chung với nhau, qua đó họ thắt chặt những mối quan hệ, các thế hệ lớn lên trong khi gặp gỡ và đón nhận lẫn nhau. ... Trong các mối quan hệ gia đình, vợ chồng, con cái và anh chị em hết thảy mọi thành viên của gia đình đều thiết lập những mối quan hệ bền vững và vô vị lợi, trong sự tôn trọng lẫn nhau, giúp vượt qua những nguy cơ bị cô lập và cô độc."

Phó tế Giuse Thân Thuận

Comments