Chúa Nhật 20 Thường Niên

posted Aug 17, 2015, 7:07 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 26, 2015, 1:02 PM ]

Trong Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này chúng ta lại được nghe kể Chúa Giê-su xưng mình là Bánh Hằng Sống, là Sự Sống cho trần gian.  Chúng ta tự hỏi lời tuyên bố đó của Chúa Giê-su có còn thích hợp cho thế giới ngày nay không!  Vì qua các phương tiện truyền thông và qua những tiếp xúc hàng ngày, chúng ta thấy quanh ta còn có rất nhiều người nghèo đói.  Chúng cũng tự hỏi:  Có phải Chúa thôi là Bánh Hằng Sống, thôi là Sự Sống cho trần gian, hay là chúng ta đã quên mất ơn gọi trở nên bánh và sự sống cho thế giới của chúng ta?

Rõ ràng là có nhiều người giầu lòng hảo tâm dâng hiến thời gian, sức lực và tài nguyên để phá tan cảnh đói nghẻo trên thế giới ngày nay.  Nhiều người trong số những người đó không phải là người tin vào Đức Kitô.  Còn những người tin vào Đức Kitô thì sao?  Chân Phước Têrêsa Calcutta đã từng nói: "Khi một người bị chết đói, đó không phải là vì Thiên Chúa không lo lắng chăm sóc cho họ, nhưng là vì bạn và tôi không cho họ những gì mà họ cần."

Chúa Giê-su hôm qua, hôm nay, và mãi mãi là Bánh Hằng Sống và là Sự Sống cho trần gian.  Là những người theo Chúa chúng ta được mời gọi theo gương Người làm như Người làm.  Chúng ta nghĩ rằng đóng góp của mỗi người chúng ta để xóa đói nghèo là nhỏ bé, không đáng kể.  Thực ra mỗi đóng góp nảy sinh những ích lợi lớn cho nhiều người.  Những cố gắng của chúng ta, mang yêu thương và tỏ sự quan tâm tới người khác, cách riêng các trẻ em bị ruồng bỏ, có thể là nhỏ bé, không đáng kể, nhưng mang lại hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.  Những cố gắng đó luôn được hoan hỉ đón nhận và cảm kích.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments