Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay

posted Feb 27, 2016, 8:15 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Feb 27, 2016, 8:30 PM ]

Chương 9 của Phúc Âm theo Thánh Luca nói với chúng ta rất nhiều về việc Đức Kitô đã làm. Ngay từ đầu chương nói đến việc Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Kế đến là việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Kế liền là lời tuyên xưng của Phêrô về Đức Kitô. Sau lời tuyên xưng của Phêrô thì Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của mình: “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trổi dậy” (Lc 9, 22). Như thế, Ngài đã nói trước cho các môn đệ biết rằng, con đường tiến về Giêrusalem sẽ đưa Ngài đến với những đau khổ, cuộc tử nạn và cái chết đau thương trên thập giá, sau đó mới đi vào vinh quang. 

Nhưng điều Chúa nói với các môn đệ của mình đã làm các ông khó chấp nhận. Chính vì thế Chúa muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ, đồng thời giúp các ông sẵn sàng chấp nhận và hiệp thông với Ngài trong cuộc khổ nạn, nên Ngài đã Biến Hình trên núi Taborê một vài ngày sau đó. Đó là Tin Mừng của ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay. 

Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi là có chủ đích. Người hé lộ thần tính của Người để các môn đệ thêm niềm tin tưởng. Người cho các ông thấy vinh quang của thần tính để các ông chấp nhận con đường đau khổ mà Thầy Chí Thánh sắp đón nhận. 

Chúng ta tin rằng việc Chúa biến hình đem đến cho các môn đệ niềm hy vọng. Hy vọng đó là: con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc. Cái chết nhục nhã sẽ dẫn đến niềm vui Phục Sinh vinh hiển. Niềm hy vọng vào vinh quang Phục Sinh sẽ giúp các môn đệ can đảm chấp nhận cuộc khổ nạn thương đau và cái chết tủi nhục của Thầy chí thánh. 

Quả thật cuộc đời luôn có nhiều khó khăn truân chiên, nhưng lại luôn có những lối đi để chúng ta vượt qua. Khó khăn nào cũng sẽ qua. Đêm tối qua thì hừng đông đến. Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta như xưa đã mời gọi các môn đệ là hãy can đảm đón nhận và đi vào thử thách với niềm tín thác vào Ngài. Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Con đường thập giá sẽ đưa ta tới vinh quang trường cửu. Để nêu gương cho chúng ta chính Đức Kitô đã đi trước trên con đường thập giá. Chính Chúa đã đi qua thập giá để bước vào vinh quang phục sinh. Và cũng chính Chúa đang chờ đợi để trao ban phần thưởng Nước Trời cho những ai trung kiên theo Ngài.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments