Chúa Nhật 12 Thường Niên

posted Jun 22, 2015, 8:47 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 26, 2015, 1:03 PM ]

Khi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, ông Gióp mất lòng tin vào Chúa và ông đòi Chúa trả lời cho ông tại sao Chúa lại để ông phải khốn khổ như vậy.  Từ giữa cơn giông Chúa trả lời ông; làm ông nguôi giận và câm lặng không phàn nàn nữa.  Bài đọc I của Chúa Nhật hôm nay là một phần của lời Chúa nói với ông: "Hãy nai nịt như một dũng sĩ; Ta sẽ vặn hỏi ngươi và hãy cho Ta hay.  Ngươi muốn biến quyền Ta thành hư vô, lên án Ta để ngươi có lý?”  Ông nhận ra mình thiếu lòng tin vào Chúa và hối cải.

Bối cảnh của bài Phúc Âm Chúa Nhật  là cơn giông bão trên biển hồ Galilê.  Chúa Giêsu ở trên thuyền với các môn đệ; một trận cuồng phong nổi lên khi Ngài đang ngủ.  Quá sợ hãi các ông phàn nàn với Chúa "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?"  Chúa Giêsu truyền cho biển im lặng và gió bão ngừng thổi.  Rồi Ngài quở mắng các ông vì thiếu lòng tin vào Ngài.

Ông Gióp hối cải, phục hồi lòng trông cậy vào Chúa và Chúa đổ tràn ơn xuống trên ông và gia đình.

Qua bao khó khăn và cực nhọc trên hành trình đức tin, các môn đệ đã trưởng thành và trở thành chứng nhân của Thiên Chúa Hằng Sống cho mọi dân tộc.

Không thể chối cãi là chúng ta gặp nhiều gian nan và thử thách trên hành trình đức tin!  Nhưng chúng ta phải thành thực hỏi lòng mình:

Tôi có thực tin vào  Chúa trong những lúc tăm tối của cuộc đời bao phủ tôi?

Đức tin của tôi ở đâu khi đối diện với khó khăn?


Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments