Mẹ Thiên Chúa

posted Jan 4, 2017, 12:41 PM by Mân Côi Chicago
Một trong những tước hiệu đẹp nhất mà Giáo Hội dành cho Đức Trinh Nữ Maria là tước hiệu Theotokos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Người cưu mang Thiên Chúa”.  Tước hiệu này được Công Đồng Êphêsô khẳng định và công bố vào năm 431.
Chúng ta nghe trong Bài Đọc II hôm nay, Ga-lát 4,4-7, “ Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.”  Là người Công Giáo, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Cứu Thế là Thiên Chúa thật và là người thật.  Cho nên, Giáo Hội tuyên xưng Đức Maria thực là  “Mẹ Thiên Chúa”.  (Giáo Lý Công Giáo #495)
Khi thiên thần báo tin cho Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Mẹ có thể từ chối.  Nhưng trong khiêm nhường Mẹ đã nói xin vâng.  Khi gọi Đức Maria là “Mẹ Thiên Chúa”, chúng ta có thể cảm nghiệm đầy đủ sự thâm sâu của tiếng xin vâng của biến cố Truyền Tin.
Bài Tin Mừng hôm nay, Luca 2,16-21, cho chúng ta biết “ Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.”  Thánh Luca giới thiệu với chúng ta Mẹ Maria là mẫu gương của những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa.
Rất cần dành thời gian để yên lặng với Thiên Chúa.  Nếu cuộc sống hàng ngày của chúng ta chật nứt với tiếng động và việc làm, chúng ta dễ không nhận ra và đáp trả sự thúc đẩy liên lỉ của Thần Khí Chúa trong ta.
Ông Bà Anh Chị Em nghĩ sao nếu mình dành ra một khoảng thời gian yên lặng trong ngày đầu năm này để lắng nghe ý định của Chúa cho mình trong năm mới là gì?
Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em!
Nguyện Chúa tươi nét mặt và nhìn đến anh chị em! Và dủ lòng thương anh chị em!
Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em.  (Dân Số 6,24-26)
 
Chúc Mừng Năm Mới!

Phó Tế Giuse Thân Văn Thuận
 
Comments