Lễ Thánh Gia Thất

posted Dec 27, 2015, 3:33 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 24, 2016, 5:49 AM ]

Chúng ta vừa mừng Đại lễ Giáng Sinh cách đây ít hôm.  Chúa Nhật hôm nay, chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất, gia đình nhân loại của Ðức Kitô.

Gia đình nhân loại có một vai trò rất lớn là giúp ta hình dung và hiểu rõ về một gia đình rộng lớn hơn của Thiên Chúa.  Giống như các gia đình nhỏ, thành viên của gia đình lớn này cũng có những nét riêng đặc thù là niềm vui và nỗi buồn, là hiếm muộn và sung túc, là từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa và nhẫn nại .  Những điều này là những cơ hội tốt giúp chúng ta đến gần Chúa hơn.  Chúa Giêsu thưa với Ðức Mẹ và Thánh Giuse: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ khơng biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" (Lc 2: 49).  Khi trả lời như vậy, Chúa Giê su đã không dùng gia đình của Thiên Chúa để bài bác gia đình nhân loại của mình.  Nhưng Ngài đã dùng gia đình nhân loại để hoàn thành công việc của Thiên Chúa.  Ðúng vậy, chương trình của Thiên Chúa được tỏ rõ trong mọi hoàn cảnh hàng ngày của mọi gia đình; các hoàn cảnh ấy bao gồm cả chia ly và hiểu lầm, cũng như trong niềm vui và hoan lạc.

Là thành phần trong gia đình Thiên Chúa, ta có bổn phận và trách nhiệm làm tốt công việc của Nhà Chúa.  Chúng ta không thể nào để những hạn chế của gia đình nhỏ làm cản trở công việc cuả Thiên Chúa.

Từ ‘Ðền Thờ’được dùng trong Tin Mừng hôm nay ám chỉ tâm hồn của mỗi một người chúng ta.  Cũng như mỗi cá nhân là một đền thờ của Thiên Chúa, thì mỗi gia đình cũng phải là Ngôi Nhà của Thiên Chúa; nơi đây các thành viên trong gia đình được gặp gỡ Thiên Chúa, và rồi cùng nhau dâng lời ca cảm tạ lên Thiên Chúa.

Mừng Lễ Thánh Gia Thất là cơ hội thánh cho mỗi người chúng ta nhìn lại gia đình của chính mình, nhìn lại cuộc sống của gia đình mình, rồi từ đó ta tìm gặp những ơn lành cần thiết cho công việc của nước Thiên Chúa, và rồi cũng từ đó ta hiến dâng bản thân và gia đình cho Ðấng Toàn Năng.

Kính xin Thánh Gia luôn phù trợ mọi gia đình con cái Chúa!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments