Lễ Thăng Thiên

posted May 16, 2015, 9:58 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:32 AM ]
Chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại.  Chúng ta tin trong suốt bốn mươi ngày sau khi sống lại Ðức Giêsu đã nhiều lần gặp gỡ các môn đệ của Ngài.  Chúng ta tin Ðức Giêsu đã lên trời, và những người tin và theo Ðức Kitô đã được đón nhận Chúa Thánh Thần.

Những tín điều của Ðức Tin Công Giáo thật là khó chấp nhận đối với rất nhiều người, ấy thế mà chúng ta tin!  Có người sẽ hỏi chúng ta về sự xác thực của các tín điều trên.  Không do dự ta sẽ trả lời rằng ta tin vào những điều này bởi vì những điều này được chứa đựng trong Thánh Kinh và qua lời giảng dạy của Giáo Hội.
Hơn nữa ta tin một cách chắc chắn rằng Thánh Kinh chính là Lời của Thiên Chúa.  Về việc lên trời của Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta tin vào lời chứng của các Thánh Tông Ðồ bởi vì chính họ đã gặp gỡ Ðức Kitô Phục Sinh.  Lời chứng trong bốn Phúc Âm cho ta biết trong căn phòng nơi các ông đang lẩn trốn vì sợ hãi các môn đệ của Chúa Giêsu đã được nhận lãnh ơn bình an của Chúa, đã được trò chuyện với Ngài, như hai người trên đường Emmau, đã ăn uống với Ngài trên bãi biển sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Phúc Âm theo Thánh Mác-cô, 16:15, 16, và 20, kể rằng:

Khi ấy, Ðức Kitô hiện ra với nhóm Mười Một và nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho loài thọ tạo.  Ai tin và chịu phép rữa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án." ...
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Tin Mừng của Chúa Nhật này đã kể cho ta một câu chuyện có thật, đó là trước khi lên trời về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải rao giảng tin mừng cứu độ cho hết mọi người.  Các Môn đệ của Ðức Phục Sinh đã đón nhận mệnh lệnh với tấm lòng cởi mở và cất bước lên đường rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.

Chúng ta đã được đón nhận Tin Mừng của Chúa Phục Sinh từ các Tông Ðồ và những nhà rao giảng Lời Chúa. Những người này đã hoàn thành sứ vụ của họ.

Là những người có niềm tin vào Ðức Kitô chúng ta nghĩ thế nào về bản thân mình?

Chúng ta có lúc nào nghĩ rằng mình cũng có sứ mệnh như các Tông Ðồ của Chúa và những ngưòi đã đi trước chúng ta là loan báo tin mừng của Chúa cho những người chưa biết đến Chúa?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
Comments