Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

posted Jun 6, 2015, 7:17 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 6, 2015, 7:18 PM ]

Hôm nay Giáo Hội Hoàn Vũ tán dương món quà tuyệt hảo mà Ðức Ki-tô đã trao ban cho nhân loại – Ðó là sự hiện diện đích thực của chính Con Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể.  Chính Ðức Ki-tô đã hứa với các môn đệ rằng Ngài sẽ ở cùng với loài người chúng ta cho đến ngày tận thế.

Máu huyết đã được nói đến trong các bài đọc và Tin Mừng của cuối tuần này.  Bài đọc thứ nhất tường thuật lại cho ta biết ông Mô-se, thay mặt toàn thể dân Do-Thái, đã cử hành nghi lễ giao ước với Thiên Chúa.  Mô-se đã sử dụng máu của động vật để rảy lên bàn thờ là nơi để tế lễ.  Sau khi dân chúng tuyên hứa giữ giới răn của Thiên Chúa, thủ lãnh Mô-se dùng máu huyết rảy lên họ và công bố: “Ðây là máu giao ước Ðức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.” (Xh. 24:8)

Niềm tin của chúng ta được củng cố qua lời Chúa ở bài đọc hai.  Lời Chúa cho ta biết chính bởi và qua giá máu của Con Thiên Chúa một giao ước mới đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và loài người.  Và chúng ta chỉ có một Ðấng trung gian duy nhất là Ðức Ki-tô.

Tin Mừng theo Thánh Mác-cô thuật lại, tại Tiệc Biệt Ly Ðức Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể.  Chúa đã trao ban cho chúng ta một quà vô giá.  Mình và Máu Thánh Chúa là của ăn phải có cho chúng ta trên con đường về quê nhà đích thực.  Chúng ta xác tín rằng qua phép rửa trong Ðức Ki-tô, chúng ta được thông phần vào sự đau khổ, sự chết, và sống lại của Ngài, và chúng ta được mời gọi đem niềm vui cứu độ của Thiên Chúa cho hết mọi người.

Bởi thế, đại lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa là lễ mừng tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại.  Qua Ðức Ki-tô, Thiên Chúa tỏ rõ tình thương của Ngài cho hết chúng ta.  Câu hỏi mà ta đặt cho chính bản thân mình là làm thế nào để ta tỏ rõ tình thương của Thiên Chúa qua cuộc sống của mình?  Làm cách nào để ta đem tình Chúa đến với những anh em chưa biết Ngài?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments