Lễ Hiển Linh

posted Jan 2, 2016, 12:28 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 24, 2016, 5:50 AM ]

Trong tâm trí của chúng ta câu chuyện về các nhà đạo sĩ đến Bêlem như thế này.  Họ nhìn thấy ngôi sao sáng lạ trên bầu trời quê hương của họ và lên đường. Ngôi sao dẫn đường cho họ, đầu tiên đến Jerusalem, nơi đó nó biến mất trong một khoảng thời gian.  Rồi sao lại xuất hiện và dẫn đưa các đạo sĩ đến Bêlem nơi họ tìm thấy Hài Nhi Giêsu.  Nếu chúng ta nghĩ câu chuyện chỉ như thế, nó thực quá đơn giản!

Nếu đọc Tin Mừng một cách kỹ càng chúng ta sẽ thấy câu chuyện khác hơn nhiều. Tin Mừng nói rằng họ đã thấy “ngôi sao ở Đông phương."  Không thấy nói là ngôi sao dẫn đường cho họ.  Theo cách hiểu của các nhà đạo sĩ, ngôi sao là dấu hiệu của cái gì đó khác thường đã xảy ra, và đó có thể là một người đặc biệt đã được hạ sinh.

Với đoán quyết là một vị vua vừa được sinh ra, họ đã lên đường đi tìm kiếm.  Cuộc hành trình của họ không đơn giản và dễ dàng.  Họ gặp phải những khó khăn, nghi ngờ, nguy hiểm và thường xuyên phải dò hỏi đường để tìm kiếm vị vua mới sinh ra của họ.  Mặc dầu gặp nhiều khó khăn và vất vả, các nhà đạo sĩ vẫn giữ vững mục đích của cuộc hành trình, và họ cuối cùng đã tìm gặp được Hài Nhi Giêsu.

Giống như các nhà đạo sĩ, chúng ta cũng đang trên một cuộc hành trình.  Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của mình với cái gì đó rất hay - một ý tưởng hay cái nhìn tốt cho tương lai hoặc niềm hy vọng mới.  Nhưng lắm khi ngôi sao không mãi luôn sáng như thưở ban đầu trên bầu trời của chúng ta.  Nhiều lần ánh sao đã mờ đi. Mây đen của cuộc đời đã che khuất ánh sao.

Chúng ta không thể tránh được những khó khăn, chán chường, và hoài nghi.  Đáng buồn thay, có những người trong chúng ta đã mất đi niềm tin khi phải đối diện với khó khăn và hoài nghi.  Là những người có niềm tin vào Đức Kitô, ta không thể bỏ cuộc!  Ta phải bắt chước các nhà đạo sĩ.  Ta phải tìm kiếm lời chỉ dẫn.  Chúng ta tin rằng bóng tối sẽ qua, và chúng ta sẽ nhìn thấy lại ánh sáng của ngôi sao của mình.

Thật vậy, các nhà đạo sĩ là những gương lành sống động cho chúng ta trên hành trình đức tin của mình.  Họ đã không từ bỏ cuộc kiếm tìm vì những khó khăn và gian khổ.  Khi họ tìm được Chúa Kitô, họ đã dâng Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược.  Việc này cho thấy những điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho những người tìm gặp thấy Đức Kitô.  Toàn thể con người của họ được đầy tràn ý nghĩa của cuộc sống.  Khi ta tìm thấy Đức Kitô và dâng Ngài tình yêu của mình, Ngài sẽ giúp ta mở ra kho tàng của sự lành thánh đang bị chôn vùi thật sâu bên trong chúng ta, để ta có thể trao tặng cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người nghèo khổ như trong hình ảnh của Trẻ Thơ Giêsu.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments