Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

posted May 24, 2015, 6:03 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:31 AM ]

Sau cái chết và phục sinh vinh hiển và trước khi lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, Ðức Giêsu đã hứa với các Tông Ðồ rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các ông.  "Người thổi hơi vào các ông và bảo: 'Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!'" (Ga. 20:22).  Ðức Giêsu biết rằng các môn đệ của Ngài rất cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần để gánh lấy sứ vụ mà Ngài đã trao ban cho các ông.

Tại sao các Tông Ðồ phải cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần?  Như Ðức Kitô đã được thánh hiến bởi Ngôi Ba Thiên Chúa tại dòng sông Gio-đan trước khi bắt đầu công việc truyền rao tin mừng cứu độ, các môn đệ của Ðức Giêsu cũng phải được tấn phong để các ông tiếp nối công việc mà chính Thầy của các ông đã làm và nay trao ban lại cho các ông, để các ông lên đường rao giảng tin mừng cho muôn nơi.

Ngôi Ba Thiên Chúa được trao ban cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy trong Ðức Kitô để chúng ta sống một cuộc sống mới - cuộc sống của yêu thương, hòa bình, an vui, và chính trực.  Thánh Thần Chúa làm cho trái tim ta tràn đầy tình yêu Thiên Chúa.   Ngài cho ta sức mạnh và lòng can đảm để nhờ đó ta có thể sống cuộc sống của người có đầy niềm tin vào Ðức Kitô.  Khi yếu đuối, Thần Linh Chúa giúp ta vượt thắng khó khăn và trợ giúp ta lớn lên trong đời sống tâm linh.  Thánh Thần Chúa chỉ cho ta thấy con đường mà Thiên Chúa muốn ta đi và hướng dẫn ta sống trọn vẹn cho Ngài.

Thật vậy chỉ có qua cái chết, sống lại, và lên trời của Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta mới được đón  nhận Thần Linh của Ðức Chúa, ơn lành của Ngài, và các quà tặng tâm linh cao qúy từ trời cao.  Với những qùa tặng của Chúa Thánh Thần một thế giới mới được bắt đầu.  Thiên Chúa tái tạo chúng ta thêm một lần nữa cho vinh quang của Ngài.

Ðiều mà chúng ta cần phải hỏi chính bản thân mình là: chúng ta có thật sự muốn Thiên Chúa ban ơn để sống ơn gọi làm người môn đệ của Ngài không?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments