Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

posted May 17, 2016, 9:14 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 17, 2016, 9:15 AM ]

Ở chương 16 của Phúc Âm theo thánh Gioan, tại bữa ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói: "Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”(Gioan 16: 7-11) 

Chúa Giêsu đã giữ lời hứa của mình. Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và mười ngày sau, Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên các môn đệ của Ngài. "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp."(Act 2: 1-2). 

Hôm nay, chúng ta được sống trong biến cố của Lễ Hiện Xuống đầu tiên đó tại căn phòng Tiệc Ly ở Giêrusalem. Căn phòng bị lay chuyển vì sức mạnh của Thánh Thần Chúa; lửa tình yêu của Ngài ngự xuống trên các tông đồ và thay đổi các ông hoàn toàn. Hàng ngàn người thuộc mọi sắc dân có mặt tại Jerusalem hôm đó được đón nhận Tin Mừng Phục Sinh và được thánh hiến qua phép Rửa Tội. Giáo Hội công khai đón nhận sứ mệnh của mình và lên đường truyền rao ơn cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. 

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được trao tặng sự sống đời đời với Thiên Chúa và được thánh hiến trong sự thật đó là Thiên Chúa là tình yêu; và Thiên Chúa sống trong chúng ta những đền thờ của Ngài. Hôm nay khi chúng ta lập lại lời cam kết tín trung với Thiên Chúa, đức tin của chúng ta được làm mới. Để rồi nhờ ánh sáng đức tin của chúng ta mà sự thờ ơ, bạo lực, lòng hận thù và các bất công bị đẩy lùi. 

Chính Chúa Thánh Thần là Đấng Trợ Lực của chúng ta. Qua những đặc ân của khôn ngoan, hiểu biết, tình yêu, niềm vui, an bình, tín trung, hiền hòa và tự khéo liệu, Ngài sẽ giúp chúng ta cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo canh tân và làm mới Hội Thánh Chúa. 

Hãy mở tâm hồn, trái tim và toàn cả con người của mình để Chúa Thánh Thần đến.

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments