Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

posted Nov 28, 2016, 7:45 PM by Mân Côi Chicago

Thật là một thông điệp tuyệt vời cho tất cả chúng ta trong Tin Mừng hôm nay, Lu-ca 23: 35-43. Thông điệp ấy là có cuộc sống tràn đầy hạnh phúc với Thiên Chúa. 

Quả thật phần đầu đoạn Tin Mừng của Đại Lễ hôm nay, chỉ nói đến các đau khổ của Chúa Giêsu. 

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI". (Lc 23: 35-38)

Thậm chí một trong hai người tội phạm cũng đang bị đóng đinh nhạo báng Con Thiên Chúa. 

"Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa" (Lc 23: 38). 

Nhưng người tội phạm kia thì khác, người mà chúng ta gọi là "trộm lành", với lời nói của ông trên thập giá và lời hứa của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy “Tin Mừng.” 

Chúng ta nói về người trộm lành. 

Ông có là một người đàn ông tốt không? Không, Ông không phải là một người tốt lành. 

Ông có phải là một gây rối và là một tội phạm không? Đúng vậy và ông đã bị kết án tử hình bằng đóng đinh vào thập giá vì những việc làm sai trái của ông. 

Ông đã thấy và nghe những gì? Ông đã thấy và đã nghe đám đông reo hò khi Chúa Giêsu, bạn của ông và chính ông bị đóng đinh vào thập giá. Ông đã thấy và đã nghe những người lãnh đạo của ông nhạo báng Chúa Giêsu. Ông đã thấy và đã nghe những người lính chê cười Chúa Giêsu. Ông đã thấy và nghe được tiếng khóc của một vài người trong đó có thân mẫu của Chúa Giêsu. Ông nghe được bạn của ông, người cũng đã bị đóng đinh trên thập giá, thóa mạ Chúa Giêsu. Biết rất rõ vế bản thân là một tử tội, ông không thể đối trả với nhà cầm quyền, những người lính và đám đông về cách nghĩ của họ về con người của Chúa Giêsu, nhưng ông biết phải nói gì với bạn mình. "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” (Lc 23: 40-41). 

Ông biết tội của mình và hình phạt mà ông đã chịu tương xứng cho tội của mình. Ông biết rõ khi một người bị đóng đinh trên thập giá, người đó phải chết. Thế mà quay nhìn về Chúa Giêsu, ông nói: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi" (Lc 23: 42). Ôi, khi cả hai đều biết rằng cái chết sẽ đến với họ rất nhanh, thế mà tử tội trộm lành lại van xin tử tội Giêsu nhớ đến ông ở nước của Ngài. Lời van xin này nói lên niềm tin của ông vào Thiên Chúa. Ông tỏ rõ rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia và khẳng định rằng Chúa Giêsu thực sự là một vị vua của kẻ sống. 

Đây là hành động của đức tin mà mỗi người chúng ta phải làm, nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Chúa và là Vua của chúng ta. Đó là hành động của đức tin mà chúng ta phải làm, nếu chúng ta muốn chung hưởng hạnh phúc với vị Vua đầy tình thương này. 

Chúng ta hãy sống cho thật xứng đáng với ơn gọi và nghĩa vụ của mình, để rồi Vua chúng ta cũng sẽ nói với mỗi người chúng ta: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments