Lễ Chúa Hiển Linh

posted Jan 14, 2017, 1:09 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jan 14, 2017, 1:10 PM ]

Từ Hiển Linh được hiểu là biểu lộ hay là mặc khải. Thế vậy, lễ Chúa Hiển Linh được cử hành để tán dương và cảm tạ Thiên Chúa đã tỏ rõ cho con người việc Con Thiên Chúa sinh ra trong thế gian, và người Con Thiên Chúa  là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế.

Thánh ý của Thiên Chúa Cha là tất cả mọi người đều được nhận lãnh ơn cứu độ, đều được biết đến và hiểu rõ về sự thật. Và sự thật đó là Con của Đức Trinh Nữ Maria là Con của Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa. Đây là ý nghĩa thần học của ngày lễ Hiển Linh.  Đúng vậy, tất cả mọi người, Do Thái hay dân ngoại, đều được mời gọi bởi chính Thiên Chúa chia sẻ nguồn ơn cứu rỗi từ chính Đức Kitô. Ơn cứu độ là món quà cho hết thảy con người nhân loại. Một cách chắn chắc, ta tin rằng nhờ chính Ngôi Hai Thiên Chúa mà tất cả đã trở nên các thành phần trong ngôi nhà của Thiên Chúa.

Qua Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dành hầu hết thời gian rao giảng Tin Mừng của mình cho người dân Do Thái của mình. Nhưng cũng rất nhiều lần Ngài đến với người dân ngoại, như người Samari, Canaan, và những con người đã bị xã hội ruồng bỏ. Đúng, sự mặc khải rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa và Ngài là Cứu Chúa của trần gian đã bị một số người chối bỏ người, nhưng sự thật là sự thực: chính Đức Giêsu đã chết thay cho cái chết của tất cả con người nhân loại.

"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em."  (Mátthêu 28: 18-20)

Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (Máccô 16: 15-16)

Qua hai đoạn Lời Chúa trên, trích từ những chương cuối cùng của hai cuốn Phúc Âm của Mátthêu và Máccô, chúng ta thấy rõ trước khi về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ phải đi rao giảng Tin Mừng ơn cứu độ cho muôn nước muôn dân.

Đây là một đại lễ vui cho tất cả. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí của chúng ta:  đã có một khoảng thời gian chúng ta bị loại ra ngoài nhưng nay ta là những người con của Giáo Hội Chúa. Đã có một giai đoạn ta bị bóng tối và tử thần giam hãm, nay quyền ấy đã bị đánh tan bởi chính Đức Kitô.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments