Lễ Chúa Ba Ngôi

posted May 23, 2016, 8:03 PM by Mân Côi Chicago   [ updated May 23, 2016, 8:03 PM ]

Trong những ngày tháng đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần nói với dân chúng rằng Ngài là Con thiên Chúa và là Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu tỏ rõ Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống, Ngài muốn mọi người hiểu chính Ngài là nguồn mạch của sự thật và qua Ngài chúng ta có sự sống muôn đời. Xa hơn nữa, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần là một. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, nhưng trong ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần.

Qua các bài giảng dạy tại Bữa Tiệc Ly, Phúc Âm của Thánh Gioan 14, 15 và 16, chúng ta biết rằng dù mỗi một ngôi vi trong Ba Ngôi Thiên Chúa có vai trò riêng của mình, thế nhưng việc làm của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần có cùng một mục đích – tỏ rõ vinh quang của Thiên Chúa và chia sẻ vinh quang ấy cho con người nhân loại bằng cách hợp nhất chúng ta trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là nguyên do mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra vinh quang của Chúa Cha và Chúa Con và sẽ cho chúng ta biết về sự thật của Thiên Chúa. Thật vậy Chúa Giêsu đã nói Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ khi ngự xuống trên các môn đệ của Ngài sẽ hướng dẫn các ông trong chân lý của Thiên Chúa (Gioan 16). Ta có thể nói và tin chắc rằng Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để cho tất cả chúng ta chia sẻ và sống trong sự hiệp nhất hoàn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng ta được biết về Thiên Chúa và đến gần Ngài qua sự mặc khải của Chúa Giêsu và các hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, qua Chúa Thánh Thần chúng ta có được đức tin để biết và hiểu rõ sự thật. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng đức tin vào cái chết và phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta tin rằng Ngài sẽ trở lại trong vinh quanh để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Giáo Hội của Chúa hàng ngàn năm qua và sẽ tiếp tục luôn mãi. Chính Thần Linh Chúa giúp chúng ta biết rõ hơn về Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Câu hỏi cho bản thân: ta có luôn mong muốn biết hơn nữa một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương của mình không?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments