Cùng Học Phụng Vụ (phần 2)

posted Oct 23, 2017, 7:11 AM by Mân Côi Chicago

Linh mục Peter Nguyễn Hữu Duy viết bài Cùng Học Phụng Vụ cho giới gia trưởng của Giáo Phận Phan Thiết. Được sự đồng ý của Cha Hữu Duy, chúng tôi cho in lại bài viết này trên Bản Tin của Giáo Xứ với chủ đích làm phong phú thêm sự hiểu biết về việc thờ phượng Thiên Chúa. Dưới đây là phần kết của bài viết. 

Lm. Nguyễn Hùng Phi 

CÙNG HỌC PHỤNG VỤ (phần 2) - Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy 

5- Phụng vụ được cử hành bằng các dấu chỉ và lời đọc 

Việc cử hành Phụng vụ được kết thành bằng các dấu chỉ và biểu tượng… Một số dấu chỉ bắt nguồn từ công trình tạo dựng (ánh sáng, nước, lửa, bánh, rượu, dầu); một số khác từ đời sống xã hội (tẩy rửa, xức dầu, bẻ bánh); một số khác từ lịch sử cứu độ thời Cựu Ước (các nghi thức Vượt qua, các hy lễ, việc đặt tay, việc thánh hiến). Những dấu chỉ này, có một số được qui định và bất biến, đã được Đức Kitô sử dụng và trở thành những phương tiện chuyển thông hoạt động cứu độ và thánh hóa của Người. (TYGL. 236-237) 

Trong việc cử hành Bí tích, cử chỉ và lời nói liên hệ với nhau chặt chẽ. Thật vậy, dù các cử chỉ tượng trưng tự chúng đã là một thứ ngôn ngữ, nhưng vẫn cần có các lời thuộc nghi thức kèm theo và làm cho chúng sinh động. Trong Phụng vụ, lời đọc và cử chỉ không thể tách rời nhau vì chúng vừa là dấu chỉ vừa là giáo huấn; chúng cũng không thể tách rời nhau vì chúng thực hiện điều chúng biểu thị. (TYGL. 238) 

6- Phụng vụ theo thời gian 

Trung tâm của thời gian Phụng vụ là ngày Chúa Nhật, nền tảng và cốt lõi của cả năm Phụng vụ. Năm Phụng vụ có chóp đỉnh là lễ Phục sinh, ngày “lễ của các ngày lễ.” (TYGL. 241) 

Trong năm Phụng vụ, Hội thánh cử hành toàn thể Mầu nhiệm Đức Kitô, từ lúc Người nhập thể cho đến ngày Người lại đến trong vinh quang. Trong một số ngày, Hội thánh tôn kính Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa, với một lòng trìu mến đặc biệt; Hội thánh cũng kính nhớ các thánh là những người đã sống cho Đức Kitô, đã chịu đau khổ với Người và hiện đang ở với Người trong vinh quang. (TYGL. 242) 

7- Nơi cử hành Phụng vụ 

Việc thờ phượng “trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,24) của Giao ước Mới không bị lệ thuộc vào bất cứ nơi nào đặc biệt, vì Đức Kitô là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa; nhờ Người, các người Kitô hữu và toàn thể Hội thánh, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. (TYGL. 244) 

Tuy nhiên, Dân Thiên Chúa, trong hoàn cảnh trần thế, cần đến những nơi chốn để cộng đoàn có thể qui tụ cử hành Phụng vụ, đó là “nhà thờ, còn gọi là thánh đường” là những ngôi nhà của Thiên Chúa, biểu tượng của Hội thánh đang sống tại đó cũng như biểu trưng nơi cư ngụ thiên quốc. Đó là những nơi cầu nguyện trong đó Hội thánh cử hành đặc biệt là Thánh lễ và tôn thờ Đức Kitô thực sự hiện diện trong nhà tạm. (TYGL. 245) 

TYGL - Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 2005, ĐGH Benedict XVI

Comments