Cùng Học Phụng Vụ (phần 1)

posted Oct 16, 2017, 11:35 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Oct 23, 2017, 7:12 AM ]

Linh mục Peter Nguyễn Hữu Duy viết bài Cùng Học Phụng Vụ cho giới gia trưởng của Giáo Phận Phan Thiết. Được sự đồng ý của Cha Hữu Duy, chúng tôi cho in lại bài viết này trên Bản Tin của Giáo Xứ với chủ đích làm phong phú thêm sự hiểu biết về việc thờ phượng Thiên Chúa. Bài viết của Cha Hữu Duy thay thế bài suy niệm Lời Chúa của Chúa Nhật tuần này. 

Lm. Nguyễn Hùng Phi 

CÙNG HỌC PHỤNG VỤ - Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy

1- Định nghĩa Phụng vụ 

Phụng vụ là việc cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm Vượt qua của Người. Trong Phụng vụ, qua trung gian việc thực thi phận vụ tư tế của Đức Giêsu Kitô, sự thánh hóa con người được biểu lộ và thực hiện qua các dấu chỉ. Thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô, nghĩa là Đầu và các chi thể, thực thi việc thờ phượng công khai dành cho Thiên Chúa. (TYGL. 218) 

Định nghĩa trên cho thấy hai mục đích chính của Phụng vụ là thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa con người. 

2- Phụng vụ quan trọng bậc nhất trong mọi hoạt động của Hội Thánh 

Là hành động tuyệt đối thánh thiêng, Phụng vụ là chóp đỉnh mà mọi hoạt động của Hội thánh đều hướng tới, đồng thời là nguồn mạch phát sinh mọi năng lực của đời sống Hội thánh. Qua Phụng vụ, Đức Kitô tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta trong Hội thánh, với Hội thánh và nhờ Hội thánh của Người. (TYGL. 219)  

3- Phụng vụ là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi 

Trong Phụng vụ, Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho chúng ta trong Người Con nhập thể, đã chết và đã sống lại vì chúng ta, và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào lòng chúng ta. Đồng thời Hội thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng, tạ ơn, và cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (TYGL. 221) 

4- Phụng vụ là hoạt động của Đức Kitô toàn thể (Christus Totus) 

Chính “Đức Kitô toàn thể” (Christus Totus), gồm Đầu và Thân thể, hoạt động trong Phụng vụ. Với tư cách là vị Thượng tế, Đức Kitô cử hành cùng với Thân thể Người là Hội thánh trên trời và Hội thánh ở trần gian. (TYGL. 233) 

Phụng vụ trên trời được cử hành do các thiên thần, các thánh của Cựu Ước và Tân Ước, đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa, các thánh Tông đồ, các thánh tử đạo và “một đoàn người thật đông” không tài nào đếm nổi, “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). Khi cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các Bí tích, chúng ta được dự phần vào Phụng vụ vĩnh cửu này. (TYGL. 234) 

Hội thánh ở trần gian cử hành Phụng vụ với tư cách là dân tư tế, trong đó mỗi người hoạt động tùy theo phận vụ riêng của mình, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Các người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội hiến dâng chính mình trong hy lễ thiêng liêng, các thừa tác viên có chức thánh cử hành theo thánh chức mà họ đã lãnh nhận để phục vụ tất cả các chi thể của Hội thánh; các Giám mục và linh mục hoạt động trong cương vị Đức Kitô, là Thủ lãnh. (TYGL. 235) 

TYGL - Toát Yếu Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 2005, ĐGH Benedict XVI 

(Còn tiếp)


Comments