Chúa Nhật XXXI Thường Niên

posted Nov 7, 2016, 7:07 AM by Mân Côi Chicago

Ông Giakêu ơi, ông trèo lên cây để làm gì? 

Phúc Âm của Chúa Nhật 31 Thường Niên kể lại việc ông Giakêu trèo lên một cây sung. Khác với những lần khác khi viết về người thu thuế, thánh sử Luca tỉ mỉ viết về người thu thuế tên Giakêu. Thánh Luca kể Giakêu là "thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có." (Lc 19:2) Người Do Thái thời xưa coi người thu thuế là tay sai của đế quốc Roma nên người thu thuế bị liệt vào hàng người tội lỗi, phải lánh xa. Là một thủ lãnh và là người giàu có hẳn ông Giakêu bị chê ghét thậm tệ, bị khinh chê hơn mọi người thu thuế khác. 

Ở tại một vị trí cao cho ta một cái nhìn khác. Người ở trên cao có thể nhìn thấy những gì mà người đứng dưới đất không nhìn thấy. Nhưng trèo cây tại một nơi công cộng được coi là một hành động không xứng với cương vị của người lớn tuổi huống chi người đó là một thủ lãnh! Vậy cái gì thúc đẩy ông Giakêu trèo lên cây? 

Phải chăng vì tò mò khi thấy đám đông tụ tập, hay là muốn lánh mặt không muốn người khác biết mình ở đó, hay là vì ông đã nghe nhiều về Chúa Giêsu, về lòng nhân hậu của Người với người tội lỗi như ông nên ông muốn gặp Người? Thánh Luca viết "Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê su là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé." (Lc 19:3) Ông Giakêu muốn nhìn thấy Chúa Giêsu nên dù trèo lên cây giữa nơi công cộng có làm mất thể diện mình nhưng ông vẫn trèo. Giakêu làm tất cả những gì ông có thể làm để nhìn thấy Chúa.. 

Sự khiêm nhường của ông đã mang lại cho ông một phần thưởng - Chúa Giêsu gọi ông xuống và bảo "Hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ông." (Lc 19:5) Một người bị khinh chê nhất tại thành Giêricô được vinh dự đón tiếp Chúa vào nhà mình. 

Để tỏ lòng hối cải ông Giakêu hứa, "Tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." (Lc 19:8) 

Ông Giakêu trả lại những gì ông đã lấy cắp, đền bù những bất công ông đã phạm. Tình yêu của Chúa cho ông đã biến đổi ông từ một người xấu sang một người tốt. 

Tâm lý chung của con người là ta yêu mến ai vì người đó là người tốt. Nói cách khác, sự tốt lành là lý do, là điều kiện đưa đến lòng yêu mến. Với Thiên Chúa thì ngược lại - Ngài yêu ta không vì ta làm điều tốt; Ta làm điều tốt vì Thiên Chúa yêu ta. Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan nói lên tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa "Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó." (Kn 12:24) 

Ánh mắt thương yêu, trìu mến của Chúa đã đánh động Giakêu, và ông đã trèo xuống. Tôi thì sao? Tôi có xuống khỏi cây tội lỗi, và đón Chúa vào đời mình không? Chúa Giêsu biết hôm nay ta như ông Giakêu đang tìm Ngài. Ngài đang nhìn ta và nói Ngài muốn ở với ta. Ta có xuống khỏi cây để đón Ngài không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments