Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

posted Nov 14, 2016, 7:05 AM by Mân Côi Chicago

Trong Tin Mừng hôm nay, Luca 21: 5-19, Chúa Giêsu nói về những khó khăn mà chúng ta phải đối diện. Ngài nói về chiến tranh, các cuộc nổi dậy, động đất, đói kém, và bệnh dịch. Rồi Ngài còn nói thêm rằng khi mang danh của Ngài, chúng ta những người tin theo Ngài, còn phải đối diện với ly tán, hận thù, bất công trong đối xử, và chết chóc. 

Thật vậy, theo Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta có thể được miễn trừ khỏi những khó khăn. Nhưng chúng ta phải đối phó với các vấn nạn suốt cả cuộc đời của mình. Nếu chúng ta có may mắn sống trong tình yêu thương của gia đình, chúng ta phải tách rời bản thân mình ra khỏi cái tốt và cái xấu. Nếu chúng ta may mắn không phải đối diện với hận thù từ bên ngoài, bên trong con người chúng ta phải toát lên những yêu chuông công bằng và sự thật; và loại bỏ những gì là bất công và sai trái. Nếu chúng ta may mắn không phải đối diện sự bách hại vì lẽ công chính, chúng ta phải lìa bỏ con người cũ của mình, vì có thể chính cái cũ và xấu là nguyên căn chúng ta tách mình ra khỏi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. 

Chúng ta hãy xem những nghịch cảnh mà chúng ta phải đối chọi hằng ngày như là những cơ hội tốt để chứng minh rằng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa đầy yêu thương. 

Lời của bài hát Kinh Hòa Bình đã nói lên vai trò và nghĩa vụ của chúng ta là con cái Thiên Chúa: 

Lạy Chúa từ nhân! 
Xin cho con biết mến yêu 
Và phụng sự Chúa trong mọi người. 
Lạy Chúa xin hãy dùng con 
Như khí cụ bình an của Chúa, 
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù, 
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục, 
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp, 
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. 
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, 
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, 
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, 
Ðem niềm vui đến chốn u sầu… 

Hơn nữa, chúng ta phải luôn giữ chặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa khi phải đối mặt với nghịch cảnh. Chúng ta phải tin rằng chính nhờ Thiên Chúa, với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa không ai làm tổn hại ta được. 

Chúng ta một lần nữa suy niệm lại lời dạy của Chúa Giêsu Kitô: 

Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con. (Lc 21: 16-19)

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments