Chúa Nhật XXV Thường Niên

posted Sep 25, 2017, 8:08 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 25, 2017, 8:08 AM ]

Dụ ngôn Những Người Thợ Làm Vườn Nho trong đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Matthew 20: 1-16, có vẻ không mấy công bằng cho những người thợ chân chính. Nhưng lại được chính Chúa Giêsu dùng để nói về Nước Trời. 

Dụ ngôn nói về người chủ vườn nho đã thuê thợ làm trong vườn nho của mình ở những thời điểm khác nhau trong cùng một ngày. Những người được mướn trước bắt đầu công việc từ sáng sớm với lời hứa tiền lương của một ngày làm. Cuối ngày khi chủ vườn trả tiền công cho những người được thuê vào giờ cuối cùng cũng giá một ngày làm, những người làm từ đầu ngày hy vọng được trả nhiều hơn. Đó là lối suy nghĩ công bằng, nhưng sự việc xảy ra không như vậy. Tất cả những người thợ làm thuê đều nhận được tiền công như nhau. Khi những người làm từ đầu ngày phàn nàn, chủ vườn đã lên tiếng giải thích: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? (Mt 20: 13-15) 

Con người chúng ta có những tiêu chuẩn sống và dùng những tiêu chuẩn này trong sinh hoạt hằng ngày của mình. Chúng ta tin vào luật công bằng. Chẳn hạn như khi mình làm việc hết mình, mình có quyền mong đợi điều hay tốt sẽ đến. Và nếu khi không làm việc cho những gì mình muốn và cần, thì chúng ta không có quyền mong đợi gì cả. 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn của chúng ta không phải là tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Những suy nghĩ của chúng ta về công lý và lòng nhân từ không phải là nghĩ suy của Thiên Chúa. Tiên tri Isaia đã nói về lòng thương xót của Đức Chúa từ lâu trong Cựu Ước. “Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.” (Is 55: 8-9) 

Đúng vậy những lời dạy của Chúa Giêsu lắm khi rất khó để ta hiểu thấu. Một điều chắn chắn rằng chúng ta không có đủ khả năng đo lường được về sự công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hành động của Ngài thì vượt xa trí hiểu biết của con người, và nhận thức của chúng ta về công bằng và lòng thương xót thì có hạn. Hãy cùng nhau hiểu điều này: với Thiên Chúa của chúng ta, mọi người đều có quyền đón nhận ơn thánh và tình yêu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta là những người luôn luôn trung tín làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa, chúng ta đang được chúc phúc bởi vì Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Rồi nếu chúng ta là người đến muộn làm việc trong vườn nho của Chúa, chúng ta cũng được Đấng Toàn Thánh thương xót và chúc phúc. Mong tất cả chúng ta biết và hiểu cho điều này Thiên Chúa của chúng ta là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments