Chúa Nhật XX Thường Niên

posted Aug 19, 2017, 1:31 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 19, 2017, 1:32 PM ]

Có một điều mà khi chúng ta nói ra mà không phải sợ rằng mình nói sai, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa rất yêu thương con người. Ngài muốn hết mọi người biết đến Ngài và yêu thương Ngài. Ngài mong ước hết mọi người sống trong tình yêu của Ngài. 

Tin Mừng hôm nay, Matthew 15: 21-28, tường thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại giáo sống ở vùng Canaan. Qua Tin Mừng, ta có thể nói người phụ nữ là một người mẹ tốt và là một người đầy khôn ngoan. 

Đọc hết đoạn Tin Mừng, có thể là mỗi chúng ta có chút gì đó nghi ngờ về tình yêu của Đức Kitô. Khi người mẹ lòng đầy tràn nỗi lo lắng cho người con của mình đến xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con bà, Ngài làm như không để ý đến lời kêu xin của người mẹ đáng thương này. Khi thấy Thầy không có chút gì phản ứng trước lời van xin, các môn đệ đành phải lên tiếng xin Thầy thương đến bà. Ngài trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel" (Mt 15: 24). Rồi khi nghe lại lời van xin của bà, Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ rất khó nghe để trả lời cho bà. "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." (Mt 15:26). 

Phải chăng ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái thôi? Phải chăng Tin Mừng chỉ được rao giảng cho một nhóm người nào đó thôi? Phải chăng dân ngoại không được đón nhận tình yêu của Đức Kitô? 

Tình yêu Thiên Chúa đến với hết mọi người. Tin Mừng và ơn cứu độ của Đức Kitô là cho hết mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Rất nhiều lần Tin Mừng thuật lại cho ta biết rằng Chúa Giêsu đã nói Ngài phải đến với các đoàn chiên khác. Hơn thế nữa, chúng ta thấy tại chương cuối cùng của sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, trước khi về trời trong vinh quang Đức Giêsu Kitô đã trao ban huấn lệnh cho các tông đồ là hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa tội cho họ. 

Trước khi đến gặp Chúa Giêsu, người phụ nữ này chắc đã nghe biết nhiều về Ngài. Bà biết chắc chỉ có Ngài mới trừ khử được ma quỷ đang ám hại con gái của bà. Trong bà có đủ những đức tính cần thiết như lòng khiên nhường, trí khôn ngoan, tính kiên trì, và đặc biệt là tình thương cho đứa con gái mình. Cho nên bà đã không quỵ ngã khi lòng tin của mình bị thử thách. Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. (Mt 15: 27-28) 

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã không nản lòng bỏ cuộc khi lòng tin của bà bị thử thách, nên nhớ bà là người ngoại giáo. Và Chúa đã nhận lời! 

Phần chúng ta thế nào khi cảm thấy cô đơn trống vắng? Khi đường đời không như lòng mong ước? Khi cảm thấy như cả thế gian chống đối mình? Khi lời nguyện xin không được Chúa trả lời? Bỏ cuộc và quay lưng lại với Chúa hay sao?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments