Chúa Nhật XX Thường Niên

posted Aug 15, 2016, 6:59 PM by Mân Côi Chicago

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên… Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ ... "(Lu-ca 12: 49, 51) 

Đó những lời nói từ Chúa Giêsu. Nghe những lời này, ta muốn biết ý Chúa nói gì. Chúng ta đọc trong sách Thánh Vịnh: "CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm" (Thánh Vịnh 103: 8-10). 

Rõ ràng, Chúa Giêsu không đến để xáo trộn hay chia rẽ gia đình, nhưng sự việc nhiều khi xảy ra như vậy. Lịch sử của Giáo Hội buổi ban đầu cho chúng ta biết khi một người bỏ đi niềm tin truyền thống của gia đình để trở thành một Kitô hữu, người này phải đối diện với sự ruồng bỏ của gia đình. Để trở thành một người tin theo Chúa đòi hỏi sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và người thân. 

Vâng, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu thương, đầy nhân hậu và từ bi. Tình yêu của Thiên Chúa không có giới hạn. Nhưng chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa hằng sống, luôn phải đối diện sự chọn lựa chọn của bản thân. Việc chọn lựa thường đi theo hy sinh. Một sinh viên không thể trở thành một bác sĩ tốt nếu không qua học hành. Để có thời gian học hành và nghiên cứu người sinh viên phải hy sinh thời gian vui chơi với bạn bè. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà mọi thành viên trong gia đình hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung của gia đình mình. Trong đời sống đạo cũng vậy, khi chọn và theo Chúa chúng ta phải gạt bỏ những đòi hỏi trần tục. Nhiều khi những đòi hỏi trần tục đến từ gia đình của mình. 

Qua bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật này, Giêrêmia 38: 4-6, 8-10, ta biết hơn về cuộc sống của người đã chọn và theo Chúa. Tiên tri Giêrêmia được Thiên Chúa gửi đến để nói về những việc làm sai trái của dân riêng Chúa. Ông cho họ biết nếu cứ tiếp tục sống trong tội lỗi thì tai họa sẽ đến với họ. Lời loan báo của ông đã làm người nghe tức giận và đe dọa mạng sống của ông. Ngay cả người thân của ông cũng chống lại ông. Được vua Sêđêcia cho phép, người ta bắt giữ tiên tri Giêrêmia vì đã tiên báo những sự khủng khiếp sẽ xảy ra. Những người bắt giữ ông đã ném ông xuống giếng sâu đầy bùn lầy. Khi ông Abđêmêlech, một quan chức tòa án, biết được về nỗi khổ của Tiên tri, ông van xin nhà vua để cho ông giải cứu Giêrêmia trước khi ông bị chết đói ở dưới giếng sâu. 

Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Khi ta đưa lời giảng dạy của Chúa Giêsu vào chính ngay trong cuộc sống ở dương thế này, ta sẽ có sự sống đời đời với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói Ngài đến đem lửa đốt lên trên quả đất này. Đó là một lối nói ẩn dụ, nhưng là một ẩn dụ đầy sức mạnh. Lửa là một biểu tượng của sự phán xét và làm sạch. Lửa sẽ đốt đi những gì bất lợi, và làm mới những gì chưa tinh tuyền. Chúng ta, những tín hữu của Chúa Giêsu, phải làm cho ngọn lửa của Thiên Chúa bừng cháy lên.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments