Chúa Nhật XXIV Thường Niên

posted Sep 18, 2017, 2:09 PM by Mân Côi Chicago

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ bao nhiêu lần, bảy lần? Có lẽ ông Phêrô cho rằng bảy lần là rộng lượng lắm rồi. Vì như Rabbi Jose ben Hanina, thầy thông luật theo truyền thống Rabbin sống vào cuối thế kỷ thứ 2, đã dạy 'Phàm ai van xin người anh em tha thứ cho mình, không được xin quá ba lần.' 

Ông Phêrô nghĩ rằng Chúa sẽ ưu ái khen ông, nhưng Người trả lời, “Thầy bảo anh, không phải là bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy.” (Mát-thêu 18:22) Nói cách khác, Chúa Giêsu bảo ông phải luôn tha thứ cho người anh em mình; tha thứ mà không tính toán. 

Để làm rõ ý, Chúa Giêsu kể dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Tha Thứ này. 

Có người đầy tớ kia mắc nợ chủ mình “mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mát-thêu 18:23-35) 

Dụ ngôn này là một trong những dụ ngôn rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất của Chúa. Nó minh họa xu hướng khó với người nhưng dễ với mình của con người. Xu hướng này hoàn toàn ngược lại với đức bác ái chân thật đòi hỏi. Dụ ngôn Người Đầy Tớ Không Tha Thứ tự diễn tả, không cần cắt nghĩa. Nhưng để hiểu thấu ta cần phải nghiền ngẫm và phản ảnh lời Chúa dạy vào trong sinh hoạt hàng ngày. 

Trong mỗi Thánh Lễ chúng ta cùng đọc lời kinh mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Ta cần phải coi trọng lời kinh, lời nguyện này. Vì ta tha thứ như thế nào Chúa sẽ tha thứ ta lại như vậy; Ta đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho ta bằng đấu ấy. Tha thứ anh em như Chúa tha thứ cho ta. Tha thứ bảy mươi lần bảy vì ta trân quý lòng thương xót cao vời của Chúa mà ta không đáng được nhận. 

PT. Joseph Thân Thuận

Comments