Chúa Nhật XXI Thường Niên

posted Aug 30, 2017, 7:45 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 30, 2017, 7:46 PM ]

Tin Mừng hôm nay, Matthew 16:13-20, tường thuật lại việc ông Phêrô tuyên xưng đức tin. Ông Phêrô là người đầu tiên trong các vị tông đồ của Chúa Giêsu tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Và với lời tuyên xưng này tông đồ Phêrô được chọn làm thủ lãnh của nhóm Mười Hai. 

Khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi vào vùng Caesarea Philippi, Ngài muốn biết các ông biết về Ngài thế nào. Chúa Giêsu hỏi: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó" (Mt 16: 14). Chúa Giêsu chấp nhận với cách trả lời này, nhưng ngay lập tức Ngài đưa xa vấn đề với các ông là những người luôn đồng hành với Ngài. Ngài muốn biết các ông tin và nhận về Ngài như thế nào. Chúa Giêsu hỏi: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" (Mt 16: 15) 

Phêrô là người đầu tiên của nhóm các môn đệ tuyên xưng niềm tin của mình: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16). Nghe xong câu trả lời của Phêrô, Chúa Giêsu cho ông biết không phải bởi máu huyết hay trí khôn của con người mà Phêrô hiểu biết về con người thật của Đức Kitô, nhưng điều ông biết là bởi do mạc khải đến từ Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu, trước sự hiện diện của các môn đệ khác, chỉ định Phêrô cai quản Giáo hội. Vâng đây là Giáo hội được chính Chúa Giêsu thiết lập, bởi thế cho nên không một quyền lực tăm tối nào có thể tàn phá được. Nhờ đức tin, Phêrô biết được nhiểu hơn Chúa Giêsu là ai. Ông là vị tông đồ đầu tiên nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messiah và là Con một của Đấng Tối Cao. 

Thật vậy, không chỉ có Phêrô đã lấy chính mạng sống của mình để minh chứng niềm tin của ông. Cùng với thủ lãnh Phêrô, các tông đồ khác đã đi rao truyền khắp muôn nơi về Đức Kitô, về tình yêu của Thiên Chúa và về ơn cứu độ. 

Câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi các tông đồ thưở xưa, nay Ngài cũng hỏi mỗi một chúng ta: Phần con, con bảo Thầy là ai? 

Câu trả lời của mỗi người chúng ta như thế nào?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments