Chúa Nhật XXII Thường Niên

posted Aug 29, 2016, 9:08 PM by Mân Côi Chicago

Bảy Mối Tội Đầu: Kiêu Ngạo, Hà Tiện, Mê Dâm Dục, Hờn Giận, Mê Ăn Uống, Ghen ghét, và Làm Biếng. 

Theo giáo huấn của Giáo Hội về những tội đầu này thì tội kiêu ngạo là tội đầu tiên vì nó là căn nguyên của các tội khác. Qua thói kiêu căng, ngạo mạn mà lừa dối, gian lận, trộm cắp, vô phép tắc và ngu nguội hiện hữu trong cuộc sống của con người. 

Thầy Bói Xem Voi là câu chuyện dân gian của người Ấn Độ nói về thói kiêu ngạo. Có năm thầy bói cho rằng họ biết hết mọi sự, biết cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người. Một ngày kia, một con voi đi qua ngôi làng của họ. Các nhà bói toán muốn biết về hình dạng của con voi này. Được người chủ của con voi cho phép, các thầy bói chạm vào con vật. Một thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Sau đó, các thầy ngồi lại bàn tán với nhau. 

Thầy sờ vòi bảo:

- Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó như con đỉa. 

Thầy sờ ngà bảo: 

- Không phải! Nó dài như cái đòn càn. 

Thầy sờ tai bảo: 

- Đâu có! Nó bè như cái quạt thóc. 

Thầy sờ chân cãi: 

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình. 

Thầy sờ đuôi lại nói: 

- Các thầy nói sai cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn. 

Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thế là cuộc ẩu đã xảy ra ngoài mong muốn. 

Qua bài đọc thứ nhất từ sách Huấn Ca, 3: 17-18, 20, 28-29, và Tin Mừng theo Thánh Luca, 14: 1, 7-14, Chúa dạy chúng ta về sự khiêm nhường. Chúa Giêsu nói: "khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời…” (Lc 14: 8). Lời dạy của Chúa Giêsu cũng tương tự với lời lẽ khôn ngoan từ Sách Huấn Ca: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa."(Huấn Ca 3: 17-18) 

Không như người kiêu căng không biết và hiểu về chính bản thân mình, người khiêm nhường biết rõ mình không phải là Thiên Chúa, biết khả năng và giới hạn của mình. Một người khiêm nhường luôn cố gắng để biết thêm về cuộc sống và sự khôn ngoan của con người nhân loại. Người khiêm nhường biết cậy dựa vào Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Toàn. Người khiêm nhường biết rõ cái mình có là quà tặng từ Thiên Chúa và công lao vun sới và đóng góp của nhiều người. 

"Hãy sống trong sự khiêm nhường" là lời của Chúa dạy chúng ta.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments