Chúa Nhật XXIII Thường Niên

posted Sep 12, 2016, 9:46 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 12, 2016, 10:04 PM ]

Trào lưu xã hội ngày nay chú tâm vào những người nổi tiếng. Các phương tiện truyền thông như TV, phim ảnh, trang mạng xã hội ... đề cao các ngôi sao thể thao, âm nhạc, kịch nghệ, màn bạc. Giới trẻ hâm mộ họ, coi họ là thần tượng, theo dõi từng bước đi, lời nói, cách ăn mặc ... của họ để bắt chước. Nhưng đời tư của phần đông những người nổi tiếng thì tràn đầy đổ vỡ!

Đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên bắt đầu bằng câu: "Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu." (Luca 14:25). Phải chăng nhiều người trong đám đông đi với Ngài vì hiếu kỳ, vì Ngài nổi tiếng? 

Chúa Giêsu không muốn người ta đi theo mình chỉ vì Ngài là một người nổi tiếng, có thể chữa lành các bệnh tật, làm các phép lạ, nên Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. ... Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta." (Luca 14:26-27, 33)

Chúa Giêsu không muốn có nhiều người đi theo Ngài như vây quanh một thần tượng. Ngài muốn gầy dựng một đoàn môn đệ. Ngài muốn những người đi theo Ngài học bắt chước Ngài chấp nhận khó khăn và từ bỏ. Ngài muốn ai đi theo Ngài, ai muốn làm môn đệ của Ngài phải chú tâm vào ba khía cạnh của đời môn đệ.

Xếp đặt ưu tiên - Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ. Hẳn đây không có nghĩa là Chúa bảo ta quên đi bổn phận của mình với cha mẹ và gia đình, vì thảo kính cha mẹ là một trong Mười Điều Răn. Chúa Giêsu muốn người theo Ngài luôn biết rõ ưu tiên hàng đầu của mình - Đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự trong cuộc đời mình. Điều kiện để làm môn đệ Đức Kitô là phải biết đặt Ngài lên trên mọi giá trị khác.

Sẵn sàng chết đi con người của mình - Còn ai không vác thập giá mình. Thường tình người ta theo Chúa vì tin rằng Chúa sẽ giải tỏa cho họ mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay đi theo Ngài không vì để tìm cho riêng mình sự an ủi, vỗ về, che chở của Chúa, nhưng trở nên khí cụ chuyển giao sự an ủi, vỗ về, che chở của Chúa.

Phó thác vào Chúa - Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có. Người theo Chúa là người biết không cậy vào sức mình, nhưng biết tín thác vào Chúa. Từ bỏ của cải vật chất để trở nên yếu đuối và mở rộng tâm hồn để đón nhận.

Cuộc sống của con người là một chuỗi ngày với chọn lựa. Đi theo Chúa có cái giá mà ta phải trả. Chúa Giêsu không bắt ta phải đi theo Ngài. Cái mà Ngài muốn là đi theo Ngài với đầy ý thức và chân tình. Ngài muốn mỗi người "trước tiên hãy ngồi tính toán ... và quyết tâm" đi theo. (Luca 14:28,31)

PT Thân Văn Thuận

Comments