Chúa Nhật 17 Thường Niên

posted Jul 25, 2015, 9:23 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:39 AM ]
Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa Giêsu nuôi 5000 người ăn no, rồi sau đó các môn đệ thu nhặt được 12 giỏ đầy bánh vụn!  Làm sao có thể được?

Sự kiện hóa bánh và cá ra nhiều được ghi chép trong cả bốn Phúc Âm.  Sự kiện này rất là có ý nghĩa đối với Giáo Hội thời sơ khai vì nó liên kết Chúa Giêsu với các Tiên Tri, nhất là tiên tri Elisha, người mà Bài Đọc I, được trích từ Sách Các Vua Quyển 2, của phụng vụ Chúa Nhật tuần này nhắc tới.  Các Kitô Hữu tiên khởi coi Chúa Giêsu là một tiên tri được Thiên Chúa sai tới để loan báo một kỷ nguyên mới.

Sự kiện này cũng nhắc nhở họ về sự quan tâm mà Chúa Giêsu dành cho đám đông dân chúng, những người mà Ngài giảng dạy về Nước Chúa cho.  Ngài thỏa mãn cơn đói khát của họ về thể xác lẫn tâm linh.  Với các Kitô Hữu tiên khởi và chúng ta nữa, sự kiện này báo trước về phép Thánh Thể.

Dầu đã chấp nhận tầm quan trọng của sự kiện hóa bánh và cá ra nhiều, trí óc ta vẫn còn muốn tìm ra một trả lời cho câu hỏi:  Chúa Giêsu đã thực hiện sự kiện lạ lùng này thế nào?

Hẳn rằng chúng ta sẽ không thể biết được!

Nhiều nhà chú giải thánh kinh cắt nghĩa sự kiện này là một phép lạ.  Chúa Giêsu làm phép lạ để tỏ ra uy quyền của Người.  Đối với những ai không tin có phép lạ, câu giải thích này không thỏa đáng.  Đối với những ai tin thì câu giải thích đó đã đủ.

Sự gì đã thực sự xảy ra?  Thật chúng ta không biết được.  Nhưng chúng ta biết chắc là đối với những người có mặt ở đó, họ đã không quên được việc họ đã chứng kiến.  Chúng ta biết rằng phép lạ có xảy ra trong đời sống.  Có thể là sự kiện này thách đố lòng tin của chúng ta!

“Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy.” 2 Côrintô 5:7  Đức tin thường là tin mà không có chứng cớ nhãn tiền.

Nơi phép Thánh Thể - Chúa làm lễ vật từ ruộng đất là bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Giêsu Kitô để nuôi toàn nhân loại.  Đây chính là phép lạ cao trọng hơn mọi phép lạ!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi
Comments