Chúa Nhật 14 Thường Niên

posted Jul 4, 2015, 8:40 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:42 AM ]

Tin Mừng tường thuật rằng khi Chúa Giê-su trở về nguyên quán của mình và rao giảng Lời Hằng Sống thì dân chúng nơi làng quê của Ngài từ chối đón nhận.  Họ nhạo cười và tự cho rằng họ biết quá rõ về gốc tích của Ngài.  Việc đón tiếp nhạt nhẽo và việc từ chối đón nhận Tin Mừng đã làm cho Chúa phải kêu lên: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6: 4)  Bởi vì người dân nơi làng quê của mình không có lòng tin, Chúa Giê-su không làm được nhiều phép lạ nơi cố hương.

Tại sao họ từ chối lời giảng dạy của Chúa Giê-su?  Có thể họ đã hài lòng và thoải mái với cuộc sống của làng quê.  Và họ không muốn thay đổi!

Bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa mong muốn con cái Ngài phải thay đổi cách sống và đừng phản nghịch nữa.  Buồn thay lời Chúa, qua tiên tri Ê-dê-ki-en, đã không được tiếp nhận bởi chính Dân riêng của Ngài.

Tại sao họ lại từ chối lắng nghe lời Chúa?  Phải chăng là họ đã bằng lòng với kiếp sống của kẻ bị lưu đày nơi đất khách quê người?  Ðể rồi không muốn thay đổi cách sống, dòng giống được tuyển chọn từ chối lời dạy bảo của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng vậy, bằng lòng với cái mình đang có.  Ðể rồi ta không muốn thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình.  Dẫu biết rằng cách suy nghĩ và hành động của mình có thể đem đến nguy hại cho bản thân và người chung quanh.  Nhiều khi biết rằng Chúa muốn mình thay đổi, nhưng mình lại muốn không nghe, không thấy.  Lòng dạ mình trở nên chai sạn không có chổ cho tình yêu của Thiên Chúa đến ngự.  Một sự thực rất dễ thấy là không ít người tín hữu chống đối giáo huấn của Chúa và Giáo Hội của Ngài.  Không ít người tín hữu thích nghe tiếng nói của trần tục hơn là Tin Mừng của Ðấng Toàn Mỹ.

Chúng ta có thực sự là những người có niềm tin tuyệt đối vào Ðức Ki-tô?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments