Chúa Nhật XII Thường Niên

posted Jun 26, 2017, 7:43 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Jun 26, 2017, 7:44 PM ]

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giê-su khuyên các Tông Đồ ba lần 'đừng sợ'. "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ ... Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn ... Các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần." Tại sao Ngài phải lập đi lập lại 'Các con đừng sợ.'? Tại sao Ngài nghĩ các ông cần được nghe lời khuyến khích đó? Bởi vì Chúa sai các ông đi rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. 

Trong những câu ngay trước đoạn Phúc Âm hôm nay thánh Mát-thêu kể: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói ... Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ... Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét." (Mt 10:17-22) 

Lời Chúa căn dặn các Tông Đồ ngày xưa cũng là lời Ngài căn dặn chúng ta ngày nay. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng thời đại của những người bị bách hại vì đức tin đã qua lâu rồi, trong thế giới ngày nay ta không cần phải lo lắng bị khổ đau vì danh Chúa Kitô. Sự thực là trong thế kỳ thứ 20 số các Kitô hữu bị bách hại nhiều hơn số bị bách hại trong tất cả 19 thế kỷ trước cộng lại. 

Đầu năm nay Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo báo cáo là trong năm 2016 có gần 90 ngàn Kitô hữu bị sát hại vì đức tin và hàng triệu người bị ngăn cản sống đạo, bị đe dọa, bắt bỏ đạo, bị đánh đập hay giết chết. Tại nước Mỹ đây, sự bắt bớ không lộ liễu bên ngoài nhưng ngụy trang dưới luật lệ và quy định, và được thi hành dưới danh nghĩa chống kỳ thị. 

Chúa Giêsu cho ta biết hành trình đi theo Ngài có nhiều đòi hỏi. Nhưng Chúa không bi quan. Bài Phúc Âm hôm nay chỉ có 7 câu ngắn ngủi nhưng chứa đựng 3 lời thúc dục đừng sợ. Đây không phải là câu khích lệ suông nhưng là Lời Chúa. 

Chúng ta vững tâm vì Chúa thấu rõ mọi sự, Ngài "đếm từng cọng tóc trên đầu" của mỗi người. Bao lâu ta liên kết với Chúa, thắt chặt trong tình Chúa, ta an tâm bước đi, tin tưởng vào niềm vui muôn đời trước mặt - dầu gặp bao gian nguy trên đường. 

Lời Chúa cam đoan "Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời." Làm người Công Giáo không dễ! Chúa Giêsu không bao giờ nói như vậy. Ta cần biết chắc rằng quê ta không ở đời này. Quê trời là ý nghĩa và lý tưởng của người theo Chúa Kitô. 

PT Joseph Thân Thuận
Comments