Chúa Nhật XIII Thường Niên

posted Jun 28, 2016, 6:14 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Jul 12, 2016, 1:03 PM ]

Ý lực của hai Bài Đọc và bài Phúc Âm của Chúa Nhật này là lời gọi đi theo Chúa và sống trong Thần Khí của Ngài. 

Bài Đọc I, được trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất (1 Vua 19, 16b. 19-21) thuật lại việc Thiên Chúa qua tiên tri Êlia gọi Êlisê đi làm tiên tri của Ngài. 

Trong Bài Đọc II, lấy từ thư gửi cho giáo đoàn Galata (Gal 4, 31b - 5, 1. 13-18), Thánh Phaolô tái xác nhận với mọi người rằng: 

"Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh chị em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Hỡi anh chị em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh chị em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh chị em cắn xé và phân thây nhau, anh chị em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau." 

Suy gẫm bài Phúc Âm của hôm nay (Luca 9:51-62) chúng ta tự hỏi tại sao hai môn đệ của một Thiên Chúa hiền từ như vậy lại phản ứng quá khắc khe với dân làng Samaria sau khi biết họ không muốn đón tiếp Chúa Giêsu. Hai ông Giacôbê và Gioan thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" (Luca 9:54) 

Khi đọc tới đoạn cuối của bài Phúc Âm, chúng ta cảm thấy bực mình với những người sống trong thời của Chúa. Họ từ chối hay trễ nải đi theo Ngài. Khi nghe Chúa mời gọi, người này thì trả lời: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã." (Luca 9:59), người kia thì thưa "tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã." (Luca 9:61) 

Chúng ta bực mình và ngay cả chỉ trích những người mà bài Phúc Âm hôm nay nhắc tới. Nhưng chúng ta hãy tự xét mình xem thái độ và sự sẵn sàng của chúng ta với lời mời "Theo Ta" của Chúa. 

Phải chăng chúng ta tốt hơn họ? Chúng ta hãy thành thật tự hỏi mình ! 

Đi theo Chúa và sống trong Thần Khí của Ngài nghĩa là gì với chúng ta? 

Cùng nhau chúng ta để ý đọc lại lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Côlôssê: 

"Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân." (Côlôssê 3:12-15)

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments