Chúa Nhật V Phục Sinh

posted May 15, 2017, 5:18 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 15, 2017, 5:18 AM ]

Suy niệm về các câu trả lời của Chúa Giêsu cho hai môn đệ Tôma và Philípphê trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Gioan 14: 1-12, niềm tin vào Chúa của chúng ta được làm mới. Chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa. 

Khi ông Tôma hỏi Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy." (Ga 14: 5-6) 

Thật vậy, duy nhất chỉ có Chúa Giêsu mới có thể nói như vậy về chính mình, và suốt cuộc đời của Ngài trên dương thế, Ngài đã chứng minh Ngài là Chúa của chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có hai bản tính: Thiên Chúa và con người. Là người, Ngài giống như chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Là Thiên Chúa, Ngài là nguyên thủy và là cùng đích, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy rõ trong câu trả lời cho câu hỏi của Philípphê về Đức Chúa Cha. “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.” (Ga 14: 10-11) 

Tại Thánh Lễ, chúng ta thấy và biết thêm về Đức Giêsu Kitô. Một cách tuyệt đối, Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế tối cao. Ngài hướng dẫn chúng ta tôn thờ Đức Chúa Cha. Tại Thánh Lễ, Chúa Giêsu nối kết chúng ta nên một trong thân thể nhiệm mầu của Ngài, rồi nữa để cảm tạ Thiên Chúa Cha. Vâng, Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. 

Kết nữa, tại Thánh Lễ Chúa Giêsu qua Thánh Kinh dạy bảo chúng ta lời chân lý. Nhiếu lần và nhiều nơi Chúa Giêsu cho chúng ta biết những việc Ngài làm và những điều Ngài nói đều đến từ Đức Chúa Cha. Và chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa là sự thật và là chân lý. Thế nên, trong Thánh Lễ, chúng ta được dạy bào về chân lý và sự thật. 

Cũng tại Thánh Lễ, chúng ta được no thỏa bởi thức ăn và thức uống thiêng liêng đó chính là Mình và Máu của Con Thiên Chúa. Khi đón nhận chính Thiên Chúa vào trong con người của mình, chúng ta được trở nên một với Chúa trong thân thể nhiệm mầu của Ngài. Đúng vậy, chỉ trong Đức Giêsu mới có sự sống đời đời. Vì được hiệp thông với Đấng Hằng Sống, trong ta có sự sống thần linh. 

Tất cả mọi việc chúng ta làm, đặc biệt trong nghi thức thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta làm nhờ, với, và trong Đức Giêsu Kitô. Nhờ Đức Giêsu vì Ngài là đường. Với Đức Giêsu vì Ngài là sự thật. Trong Đức Giêsu vì Ngài là Sự Sống. 

Hạnh phúc thay cuộc sống của con người nhân loại!

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments