Chúa Nhật V Mùa Chay

posted Apr 1, 2017, 9:52 AM by Mân Côi Chicago

Cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ, chúng ta bước vào tuần thứ năm của Mùa Chay. Cảm giác trong chúng ta là Mùa Chay Thánh sắp hết rồi. Có lẽ không ít người trong chúng ta có cảm nhận rằng chúng ta đã không dùng tốt khoảng thời gian quý báu này. Chúng ta tự vấn lương tâm mình về mối quan hệ của bản thân với Chúa và với những người chung quanh mình - “Đời sống đạo của tôi có tốt hơn hay vẫn như tháng trước, tuần trước hoặc như ngày hôm qua?” 

Câu chuyện về ông Ladarô trong Tin Mừng Chủ Nhật này, Gioan 11: 1-45, cho chúng nhiều bài học thiết thực cho đời sống đạo cũng như củng cố niềm tin của chúng ta. Bài học đầu tiên đó là Chúa Giêsu là người thật. Là người, Chúa Giêsu có nỗi buồn và niềm vui. Ngài đã khóc thương Ladarô, khi bạn của mình mất đi. Tin Mừng hôm nay nói đến hai lần Chúa Giêsu đã thổn thức. Lần thứ nhất khi Ngài nhìn thấy Maria, chị gái của Ladarô, và những người hàng xóm của bà cùng khóc. Lần thứ hai khi Ngài ở tại ngôi mộ của Ladarô. Thật vậy, Chúa Giêsu đã khóc cho Ladarô và cho tất cả chúng ta vì Ngài biết rõ nỗi đớn đau của biệt ly giữa cái chết và sự sống. Ngài đã khóc ngay cả lúc Ngài cho Ladarô sống lại. 

Một bài học nữa là Chúa Giêsus là Thiên Chúa thật. Là Thiên Chúa, Ngài đã cho Ladarô sống lại từ cõi chết. Trong lúc an ủi bà Martha, một chị gái khác của Ladarô, Chúa Giêsu nói với Martha, "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 11: 25-26). Nơi ngôi mộ của Ladarô, Người kêu lớn tiếng, "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."(Ga 11: 43-44) 

Chúng ta tin rằng, quyền năng của Đức Giêsu Kitô trổi vượt xa trên tội lỗi và sự chết. Vì thương yêu con người, Ngài là Thiên Chúa và là người đã chết thay cho cái chết muôn đời của con người để đưa con người trở lại với cuộc sống thần linh. Cuộc sống thần linh này đã bị đánh mất khi con người phạm tội không vâng lời Thiên Chúa. Tất cả chúng ta một lần bị chôn sâu trong hầm mộ của tội lỗi. Nhờ được thanh tẩy qua bí tích Rửa Tội, chúng ta được trao ban lại sự sống mới trong Đức Kitô. Mỗi người chúng ta hãy đừng để bị chôn xâu một lần nữa trong hầm mộ của tội lỗi và sự chết. Chúng ta hãy sống cuộc sống của những người con của ánh sáng và sự sống mới trong Thiên Chúa. 

Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh năm nay, nhiều anh chị em Tân tòng khắp nơi trên khắp thế giới sẽ được nhận lãnh bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, và lần đầu tiên trong cuộc đời họ đón nhận Chúa Giêsu. Giáo xứ chúng ta sẽ có sáu anh chị em tân tòng và ba em thiếu nhi đón nhận bí tích Rửa Tội. Chúng ta được kêu gọi cùng đống hành với các anh chị em tân tòng qua lời cầu nguyện và trợ giúp của mình. Quý anh chị em tân tòng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. 

Mùa Chay sẽ sớm kết thúc, nhưng chúng ta nguyện xin và hy vọng rằng ơn Chúa qua bí tích Thanh Tẩy sẽ dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments