Chúa Nhật 6 Phục Sinh

posted May 11, 2015, 9:52 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Sep 21, 2015, 6:40 AM ]

Tôi là ai?

Phải chăng tôi chỉ là một tạo vật nhỏ của Đấng Tạo Hóa?

Phải chăng tôi cho rằng bản tính con người của tôi luôn hướng về cái bất thiện nhiều hơn cái toàn thiện?

Hay là tôi cho rằng đời sống cầu nguyện của tôi và cách sống đạo của tôi không thể nào tăng thêm vẻ huy hoàng của Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt mỹ và toàn vẹn,

Ngay cả khi ta cho rằng mình không là gì đối với Chúa của đất trời, trong con mắt của Ngài, ta được Chúa yêu thương và đón nhận là con của Ngài!  Thiên Chúa là tình thương; Ngài sẽ không bao giờ quên ta; và Ngài mong muốn ta luôn sống trong tình yêu của Ngài.

Dầu rằng ta bất toàn bất xứng, tình yêu của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người, cho anh cho chị và cho tôi.  Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được tại sao Chúa luôn yêu thương ta ngay cả khi ta từ chối Ngài.  Thiên Chúa không thể  ngừng không yêu con người, bởi vì Ngài là tình yêu và yêu là công việc của Ngài.  Ngài không làm gì khác đi được ngoài yêu thương hết mọi người.  Đức Ki-tô đã cho ta biết: "Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy.  Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy." (Ga.15:9)

Yêu mến nhau là điều mà Chúa Giêsu đã lập đi lập lại rất nhiều lần trong lời giảng dạy của Ngài.  Yêu mến nhau là tính và bản chất của những người tin và theo Chúa Giêsu.  Ngài nói cho ta biết là Ngài luôn yêu thương chúng ta vì ta là con cái của Ngài, và Ngài muốn hết thảy con cái của Ngài phải thưong mến nhau. "Đây là điếu răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương nhau." (Ga.15:13)

Lời dạy bảo của Chúa Giêsu đã quá rõ ràng!

Ngài dạy ta phải yêu thương nhau.  Vì đã trao ban cho con người quyền tự do chọn lựa, Chúa sẽ không bắt buộc con người làm việc gì trái ý của mình, nhưng lời dạy của Đức Kitô cho ta thấy rõ nét ý muốn và lòng mong mỏi của Thiên Chúa Cha trong mối tương quan giữa con người với con người.  Người Kitô hữu được mời gọi phải theo gương Thầy chí thánh, lời mời gọi này sẽ luôn tồn tại trong của đời của mình.  Chúng ta chỉ thực sự trở thành người môn đệ của Đức Kitô khi chúng ta sống theo gương và lời dạy của Ngài!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

 

Comments