Chúa Nhật VI Thường Niên

posted Feb 20, 2017, 4:58 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Feb 20, 2017, 4:59 PM ]

Trong xã hội Do Thái vào thời của Chúa Giêsu, các nhà luật sĩ là những người chuyên học hỏi, ghi chép, và cắt nghĩa các lề luật. Các người biệt phái thì nghiêm ngặt tuân giữ các điều luật được ghi lại cũng như hàng ngàn các tập tục được truyền lại. Họ được nhìn nhận là những nhà lãnh đạo tôn giáo, là những nhà mô phạm. Họ tự nhận chỉ mình họ có quyền cách nghĩa luật lệ và dùng lời cắt nghĩa của họ làm chuẩn mực để xét đoán người khác. Những ai làm theo lời họ chỉ dạy thì được cho là người công chính. Ai không làm theo là phường tội lỗi, phải xa lánh, phải loại ra ngoài. Tệ hơn nữa họ chỉ chú ý vẻ bên ngoài, họ chú tâm làm vui lòng người ta hơn là làm vui lòng Thiên Chúa. 

Qua các sách Tin Mừng, chúng ta thấy thái độ tự cao tự này của các nhà luật sĩ và biệt phái đã nhiều lần bị Chúa Giêsu quở trách. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.” (Mt 5:20) 

Để nên công chính theo lời dạy của Chúa Giê su chúng ta phải tuân giữ luật - Đừng giận ghét, không ngoại tình, không ly dị, không thề gian nói dối ... Người nói: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn." (Mt 5:17) Mà giữ luật dạy của Chúa không chỉ là những cử chỉ hành động bên ngoài, nhưng phải được xuất phát từ trong thẳm sâu của lương tâm ngay chính. 

Vâng, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa yêu thương hết tất cả mọi người; Ngài yêu thương mỗi người chúng ta nhiều lắm. Để đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta hãy cố gắng hết lòng, hết trí để không làm Ngài buồn lòng. Ta tránh tội vì chúng ta rất muốn được đến gần hơn với Thiên Chúa là Đấng toàn thánh, toàn thiện. Chúng ta không thể sống giả dối, nhưng sống thực với ơn được gọi là con cái của Chúa. Ta hãy cố gắng không làm tổn hại người chung quanh ta vì mọi người đều là con của một Cha trên trời.

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments