Chúa Nhật XVII Thường Niên

posted Aug 1, 2016, 7:26 PM by Mân Côi Chicago   [ updated Aug 1, 2016, 7:36 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Luca 11: 1-13, nói về việc cầu nguyện. Thánh sử Luca bắt đầu đoạn Tin Mừng bằng kể lại Chúa Giêsu cầu nguyện. Chắc hẳn các môn đệ đã thấy sự biến đổi khác thường nơi Thầy của mình khi Ngài cầu nguyện, nên khi thấy Thầy vừa cầu nguyện xong một số môn đệ đến bên Thầy và xin Ngài dạy các ông cách cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của mình. 

Dẫu đã hiểu thế nào là cầu nguyện, thiết nghĩ chúng ta nên coi lại định nghĩa của Cầu Nguyện là gì. Theo kinh nghiệm bản thân mỗi người chúng ta có một định nghĩa riêng. Có người đơn giản cho rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Người khác cho là cuộc nói chuyện với Thiên Chúa như cha con nói chuyện với nhau. Rồi cũng có người cho rằng cầu nguyện là van xin những gì mình đang túng thiếu. Không thiếu người thì cho rằng là một cuộc thương lượng với Thiên Chúa. 

Lời Chúa dạy: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. 

Rất rõ ràng trong lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy, cầu nguyện không chỉ là cầu xin, cũng không phải là liệt kê ước muốn, mà cầu nguyện cần phải có tâm tình tôn thờ, cảm tạ, thống hối, và xin ơn. 

Tôn thờ và cảm tạ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” 

Tâm tình thống hối: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” 

Lời cầu xin: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.” 

Chúng ta biết và tin chắc rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con cái Ngài. Mà đã là Chúa và Cha đầy yêu thương, thì Ngài biết rất rõ con cái Ngài cần gì. Phần chúng ta, chúng ta nên đặt lại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Vì chính mối quan hệ này sẽ quyết định thái độ cầu nguyện của chúng ta. Nếu ta nghĩ rằng Thiên Chúa là một ông chủ, ta sẽ hành xử như người đầy tớ. Nếu Chúa chỉ là Đấng ban phát của cải, chắc rằng lời nguyện xin của chúng ta sẽ hướng về lợi lộc thế tục. Nếu ta xác tính rằng Thiên Chúa là Đấng ban ơn cứu độ và là Người Cha nhân lành, thì cầu nguyện sẽ được biểu lộ trong tâm tình của người con thảo. 

Thiên Chúa là ai đối với tôi?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi

Comments