Chúa Nhật Thăng Thiên

posted May 9, 2016, 7:56 AM by Mân Côi Chicago   [ updated May 9, 2016, 7:56 AM ]

Đại Lễ Thăng Thiên 

Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. 

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.” (Cv 1: 8-11) 

Hỡi các môn đệ của Đấng Phục Sinh tại sao còn đứng đó? 

Hình như các môn đệ còn đang nuối tiếc bóng dáng của Thầy vừa khuất xa. Có thể là các ông đang thắc mắc trời ở đâu và Thầy lên trời sẽ cư ngụ chỗ nào, hay là các ông chưa hiểu hết lời Thầy vừa truyền là hãy đi rao giảng cho muôn dân. Cũng có thể là các ông cần có thêm thần lực từ trên cao để cất bước lên đường. 

Điểm đáng để ý là Chúa Giêsu biết rất rõ về các môn đệ của mình. Ngài biết những thiếu sót, bất toàn, và lòng nghi ngại của họ, nhưng Ngài trao phó cho họ công việc truyền bá Tin Mừng cho muôn nước muôn dân. Nhóm môn đệ thưở ban đầu tuy rất nhỏ nhưng đa dạng đa hình, và họ là những người đầu tiên được mang danh Kitô hữu. Tất nhiên, khi ủy thác công việc truyền bá tin vui Phục Sinh cho các môn đệ thân tín, Chúa Giêsu đã hứa sẽ trợ lực các ông. Lời hứa mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa sẽ đến trên họ. Vào lễ Ngũ Tuần – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lời hứa đó đã được thực hiện. 

Đối diện với thực tại của cuộc sống của chúng ta ngay lúc này đây, chúng ta có thể nói rằng công việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh vẫn chưa kết thúc. Vườn nho của Chúa rất cần những người thợ cho công cuộc truyền bá Tin Mừng trong một thế giới mà ta có thể nói còn ở rất xa vương quốc của tình yêu thương. Chúng ta là đàn ông và phụ nữ, người có tuổi và trẻ thơ, giáo sĩ và giáo dân, những người được đào tạo và bình dân – hết thảy mọi người được kêu gọi làm chứng nhân cho Tin Mừng. Xin hiểu cho chúng ta không nói về quá khứ, nhưng đang nói về chuyện của ngày hôm nay và ngày mai. 

Tại sao bạn còn đứng ở đó? 

Bạn đã sẵn sàng chưa cho việc nhà Chúa?

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments