Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh

posted May 2, 2016, 7:32 PM by Mân Côi Chicago   [ updated May 2, 2016, 7:33 PM ]

Tin Mừng của Chúa Nhật này, Chúa Nhật VI Phục Sinh, được trích từ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ tại Bữa Tiệc Ly. Ngài nói với họ rằng Ngài sẽ đi xa họ một thời gian, nhưng Ngài sẽ trở lại. Tin đi xa được chính Thầy cho biết thật là khó chấp nhận cho các môn đệ. Tin này để lại trong tâm trí của Tông đồ nỗi hoang mang và lo sợ. Để làm dịu đi nỗi sợ hãi của các môn đệ thân tín, Chúa Giêsu hứa sẽ gửi đến cho họ một trợ lưc mới "Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con" (Ga 14:. 25-26). Chúa Giê su còn nói thêm với các môn đệ rằng nếu họ thực sự yêu mến Ngài, Chúa Cha và Ngài sẽ đến và ngự trị giữa họ. Thực sự là một lời an ủi tuyệt vời!

Sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống (Lễ mà chúng ta sẽ cử trong hai tuần tới), sự biến đổi nơi các Tông Đồ và việc làm của các ngài cho chúng ta biết lời hứa của Chúa Giêsu đã được thực hiện. Các Thánh Tông Đồ đã không còn là những người nhút nhát sợ hãi bởi vì mang danh là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là những nhà truyền giáo dũng cảm của Đức Kitô Phục Sinh.

Hơn nữa bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn việc làm của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội thưở ban đầu và đặc biệt là tại Công Đồng đầu tiên tại Giêrusalem. Sau khi nghe qua các luận điểm về luật lệ cho đời sống đạo của các tín hữu, các Tông Đồ đi đến kết luận và tuyên bố: "Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dậm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải."(Act 15: 28-29) Rõ ràng, Thiên Chúa đã gìn giữ Giáo Hội qua sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa.

Xuyên qua dòng lịch sử của Giáo Hội và kinh nghiệm riêng của chính bản thân, chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện hữu và làm việc. Ngài hiện diện và hướng dẫn Giáo Hội Chúa ngay từ thưở ban đầu như thế nào, thì Ngài cũng sẽ làm vậy cho đến ngày tận cùng của trái đất

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments