Chúa Nhật Phục Sinh

posted Mar 28, 2016, 9:59 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Mar 28, 2016, 10:03 AM ]

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết. 

Chúng ta đặt để niềm tin vào sự thật này: Chúa Kitô đã chết, Chúa Kitô đã sống lại, và Chúa Kitô sẽ đến trong vinh quang. Ta tin rằng Con Thiên Chúa đã chiến thắng quyền lực của cái chết bằng chính cái chết của Ngài. Và rồi qua cuộc phục sinh vinh hiển của Ngôi Hai Thiên Chúa, cuộc sống vĩnh hằng trong an bình và hạnh phúc với Thiên Chúa được trao ban cho con người chúng ta. Chúng ta ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa, là Đấng qua thập tự giá và sống lại của Ngài đã giải thoát con người phàm nhân khỏi án phạt muôn đời. 

Chúng ta tin rằng khi cử hành Bí tích Thánh Thể trên Bàn Tiệc Thánh, chúng ta được chứng kiến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Đó là Mình thật đã bị đóng đinh vào thật giá vì chúng ta và Máu thật đã đổ ra cho chúng ta. Chúng ta tin rằng khi chúng ta đón nhận Mình và Máu Thánh của Con Chiên Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Đấng qua cái chết của mình mang lại sự sống cho nhân loại. 

Chúng ta cũng tin rằng những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Sau cái chết của thân xác bụi đất này, trong sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ được, cả hồn lẫn xác, sống lại trong cuộc sống của trời mới và đất mới. 

Một lời gợi ý cho tất cả chúng ta hôm nay: "Ta đã nếm thử sự phục sinh của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mình chưa?" Có lẽ chúng ta đã có, nhưng không nhận ra sự việc ấy. Suy nghĩ của chúng ta thế nào về việc chào đời của một trẻ thơ trong gia đình mình? Khi tìm được công việc mới? Khi được lành bệnh? Khi kết hôn? Khi chúng ta thành công trong cuộc sống? Và nhiều việc khác nữa. 

Một lần nữa chúng ta tuyên xưng: qua đau khổ và chết, Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết cho một cuộc sống mới, cuộc sống đầy an vui và hạnh phúc.

Cầu mong sao ai trong chúng ta cũng được nếm thử sự phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày của mình. 

Chúc Mừng Phục Sinh đến tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Xứ và Cộng Đoàn!

Lm. Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi

Comments