Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

posted Jan 4, 2018, 5:10 PM by Mân Côi Chicago

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Gia Thất. Hàng năm lễ này được cử hành vào Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh. Trong trường hợp lễ Giáng Sinh rơi vào ngày Chúa Nhật, lễ Thánh Gia Thất được mừng vào thứ Sáu sau Lễ Giáng Sinh. 

Lễ Thánh Gia Thất nhắc nhở chúng ta, là đơn vị căn bản của Giáo Hội, mỗi gia đình được mời gọi nên thánh. Thật vậy, Chúa Giê-su đã lập ra một Bí Tích để thánh hóa gia đình - Bí Tích Hôn Phối. Qua Bí Tích Hôn Phối, Chúa Giê-su thánh hóa không những đôi vợ chồng nhưng còn toàn thể gia đình của họ. Người chồng và người vợ đạt tới sự thánh thiện khi họ trung thành chăm lo nhiệm vụ của mình, tín thác vào Thiên Chúa, và kín múc sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa. 

Gia đình của Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse là một gia đình thánh nhưng cũng không kém là một gia đình loài người. Như bao nhiêu gia đình khác các ngài cũng gặp những khó khăn. Các ngài đã phải sống trong trần gian này. Qua mọi thăng trầm của cuộc sống, Thánh Gia Thất là một gia đình cầu nguyện, tin tưởng và vâng phục thánh ý Chúa. 

 Nhân dịp lễ Thánh Gia Thất, chúng ta hãy tự hỏi mình: Làm sao chúng ta có thể tìm được ân sủng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? 

Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Bài Đọc I - Thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Ngài khuyên: “Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh chị em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. ... Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh chị em, sự bình an mà anh chị em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh chị em hãy cảm tạ Thiên Chúa.” (Côlôxê 3:12-15) 

 Qua việc mừng kính lễ Thánh Gia Thất, Giáo Hội khuyến khích chúng ta tìm nơi Thánh Gia nguồn cảm hứng, gương sáng và sự khích lệ. Thánh Gia là một mẫu mực - vợ chồng cần cù, nâng đỡ nhau, hiểu nhau, chấp nhận nhau, phụ giúp nhau nuôi nấng con cái để chúng “lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng.” (Luca 2:40) Phó Tế Giuse Thân Thuận

PT. Giuse Thân Thuận

Comments