Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

posted Jun 21, 2017, 8:41 AM by Mân Côi Chicago

Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, Gioan 6,51-58, đã làm cho nhiều người, cách riệng người Do Thái sống trong thời Chúa Giêsu, bối rối, khó chịu. Ngài nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." (Gioan 6, 51) Làm sao có thể được! Lời Chúa Giêsu nói thật là khó chấp nhận trừ phi ta hiểu biết Ngài thực là ai và tại sao Ngài nói Ngài là Bánh Hằng Sống. 

Dân Do Thái xưa lang thang trong sa mạc không có gì ăn, Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống để nuôi sống họ. Phép lạ này nhắc nhở dân Do Thái họ sống nhờ vào bánh Lời Chúa. "Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn man-na là của ăn anh em chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra." (Đệ Nhị Luật 8, 3) 

Rất nhiều lần, đặc biệt tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã báo trước là máu Ngài sẽ đổ ra để xóa bỏ tội lỗi. Chúa Giêsu khẳng định rằng cuộc khổ hình thập giá của Ngài là để đền bù tội lỗi của nhân loại. Thực vậy, cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu làm trọn chiên hiến tế đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Phúc Âm của Thánh Gioan cho ta biết ông Gioan Tẩy Giả gọi Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa." (Gioan 1, 36) 

Chương 12 của Sách Xuất Hành kể cho ta chi tiết mỗi nhà người Do Thái phải sát tế một con chiên không tì vết, bôi máu của nó lên khung cửa, và hối hả ăn thịt Chiên Vượt Qua. Dấu máu chiên trên khung cửa cứu người trong nhà đó khỏi chết. Khi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, hiến tế mình trên thập giá, Ngài dùng chính thịt máu mình làm lễ tế hy sinh để cứu trần gian khỏi chết muôn đời. Khi Chúa Giêsu truyền cho những ai theo Ngài ăn thịt và uống máu Ngài, Chúa Giêsu mời gọi họ đón nhận chính sự sống của Ngài. Sự sống mà Chúa Giêsu muốn trao tặng cho chúng ta chính là sự sống thần linh của Thiên Chúa. 

Chúng ta có khao khát Bánh Hằng Sống không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments