Chúa Nhật Lễ Lá - Kính Nhớ Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

posted Apr 9, 2017, 4:51 AM by Mân Côi Chicago   [ updated Apr 9, 2017, 4:52 AM ]

Phụng Vụ của ngày Chúa Nhật hôm nay rất là đặc biệt, vì đây là Chúa Nhật duy nhất trong lịch phụng vụ của Giáo Hội có đến hai đoạn Tin Mừng.

Đoạn Tin Mừng thứ nhất được công bố khi chúng ta cử hành nghi thức làm phép lá. Đoạn Tin mừng này được trích từ Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, 21: 1-11. Kể lại việc Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem, và Ngài đã được dân chúng chào đón một cách hết sức trang trọng. “Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô thái tử nhà Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng trời!" Khi Đức Giêsu vào Giêrusalem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: "Ông nào vậy? Dân chúng trả lời: "Ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, xứ Galilê.” (Mt 21: 9-11)

Đoạn Tin Mừng thứ hai, Mátthêu 26: 14-27:66, kể lại toàn bộ cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đoạn Tin Mừng được bắt đầu với việc ông Giuđa Iscariot đi tìm gặp các thượng tế để trao nộp chính người Thầy của mình. Và đoạn kết của Tin Mừng là việc chôn cất Đức Kitô trong lòng mộ đá lạnh.

Khi đọc qua và gẫm suy về hai đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, trong chúng ta có thể nghĩ rất nhiều về những nhân vật được nhắc đến. Mỗi người chúng ta có thể đang chọn cho riêng bản thân một nhân vật nào đó.

Chắc không ai trong chúng ta cho mình là Giu đa. Không ai chọn cho mình là một trong các thượng tế, những người luôn chống đối Chúa Giêsu. Ta sẽ không cho mình là một người trong đám đông. Những người hoan hô Đức Kitô hôm nay, nhưng ngày mai lại gào thét đòi buộc Ngài phải bị xử tử. Tuyệt đối là không phải những người lính đã đánh đập Con Thiên Chúa và đóng đinh Ngài vào thật giá. Trăm lần không phải mình là quan tổng trấn Philatô. Còn nhiều những nhân vật trong Tin Mừng hôm nay mà chúng ta cho rằng mình không có chút gì giống họ. Chúng ta cho rằng mình tốt hơn họ nhiều. Xin hỏi lại lòng mình, có thực thế chăng ta là người Công Giáo đúng nghĩa?

Có thể ta cho mình là một trong hai môn đệ được Chúa bảo vào trước trong thành để tìm con lừa. Có thể ta đang chọn cho mình là một trong mười hai tông đồ. Cũng có thể lắm ta đang chọn cho mình là một trong các phụ nữ, những người đã theo Đức Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người. Hay cho rằng mình là viên đội trưởng, người đã chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu và đã tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Mong sao mỗi chúng ta luôn là sống với niềm tin của mình vào Đức Kitô!

Trong đoạn Tin Mừng thứ nhất có nhắc đến con lừa mẹ. Chính con lừa này đã được Chúa Giêsu ngồi trên lưng khi Ngài tiến vào thành Giêrusalem. Có ai trong chúng ta cho rằng mình rất muốn được như con lừa này không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments