Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

posted Jun 21, 2017, 8:07 AM by Mân Côi Chicago

Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cách đây khá lâu, tôi được mời đọc bằng tiếng Việt đoạn thứ hai của Bài Đọc I, bài trích sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11. Đoạn hai của Bài Đọc này bắt đầu với câu: "Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về." (Cv 2:5). Thật là một kinh nghiệm tuyệt diệu cho tôi. 

Không chỉ riêng tiếng Việt, mặc dù chỉ có một đoạn ngắn, được dùng để công bố Lời Chúa trong ngày hôm đó. Cũng đoạn Kinh Thánh đó đã được công bố bằng với năm thứ tiếng khác nữa, và mọi người trong nhà thờ hôm đó đã nghe và hiểu những gì được đọc bằng tiếng thổ âm của mình. Hãy mường tượng trong đầu, một đoạn Kinh Thánh được công bố cùng lúc bằng sáu thứ tiếng và mọi người đều hiểu. 

Ta có thể có khó khăn sẽ xảy ra khi đọc hàng chữ này. Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập... (Cv 2:9 -11). Nhưng không có gì là khó với Thiên Chúa. 

Chúa Thánh Thần ngự xuống với muôn dân trên khắp trần gian. Chúa Thánh Thần không giới hạn mình trong ranh giới quốc gia nhưng đón nhận mọi người như nhau. Toàn thể nhân loại có quyền được nghe về Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Trong các sách của Thánh Luca, Thánh Sử diễn tả mọi dân nước được quy tụ lại để nghe các môn đệ của Chúa Giêsu rao truyền Tin Mừng Ơn Cứu Chuộc. 

Sau khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của Ngài nhiều lần. Ngài ăn uống và nói chuyện với họ. Dầu vậy các ông vẫn sợ bị bắt bớ vì là môn đệ của Chúa. Nổi sợ hãi có vẻ như tăng thêm với các ông khi Chúa Giêsu đã về trời. 

Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các môn đệ của Chúa Giêsu từ là những người chài lưới nhút nhát thành những người rao giảng Tin Mừng với không chút lo sợ. Từ Giêrusalem các môn đệ của Chúa đã mạnh dạn ra khỏi xóm làng quen thuộc, đi tới những miền xa xăm để loan truyền tình thương của Chúa và những việc Ngài làm. Qua việc Chúa Thánh Thần làm, muôn thế hệ tiếp nối công việc của các Thánh Tông Đồ - công bố Tin Mừng cho người khác. Chúa Thánh Thần vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của anh chị em và trong cuộc sống của tôi. Ngài vẫn đang hoạt động. 

Anh chị em có tin như vậy không?

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments