Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời

posted May 30, 2017, 7:48 PM by Mân Côi Chicago   [ updated May 30, 2017, 7:49 PM ]

Mừng Lễ Chúa Lên Trời là một sự kiện vui và lành thánh cho niềm tin của chúng ta. Đây là lễ mà Hội Thánh dùng để mời gọi chúng ta tán dương sự hiển vinh của Chúa Giêsu. Sau cái chết và phục sinh, trong cuộc sống đầy hiển vinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Hội Thánh sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Hiện Xuống và Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 

Qua sách Công vụ các Tông Đồ và các sách Phúc Âm, chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã không trở lại con người cũ mà Ngài đã sống trên mặt đất này từ lúc thụ thai cho đến khi Ngài chịu chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã sống lại từ sự chết với quyền uy của một Đức Chúa của sự sống và là Đấng Cứu Độ trần gian. Cuộc sống mới của Đức Kitô là cuộc sống đầy vinh quang. Vâng, Ngài là đầu của Giáo Hội. 

Thật vậy, Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh của Ngài trên dương gian này, đó chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Trước khi về trời, trên đỉnh núi Chúa Giêsu đã trao ban trách nhiệm cho những người tin theo Ngài. "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con." (Jn 27: 18-20)

Rất rõ ràng, Hội Thánh của Chúa đã được trao ban sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn nước muôn dân. Chúng ta có trách nhiệm chia sẻ sứ mệnh này của Giáo Hội. Đúng vậy, làm cho mọi người trở thành môn đệ của Đức Kitô Phục Sinh là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Khi ra đi làm người loan truyền Tin Mừng, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đi với trái tim đầy hân hoan và an bình vì Chúa Giêsu cùng đồng hành với chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời hứa của Chúa Giêsu, "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." (Ga 27, 20)

Lm. Ambrôsiô Nguyn Hùng Phi
Comments